Новыя паступленні


Бялявіна, В. М. Беларускі касцюм / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. - Мінск : Беларусь, 2017 - 461, [2] с. У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц (старажытных летапісаў, хронік, актавых дакументаў XV-XIII стст. і інш.), этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры ХІХ-ХХ стст. комплексна, ва ўсёй сваёй шматварыянтнасці паказаны працэсс развіцця беларускага касцюма розных сацыяльных слаёў насельніцтва з глыбокага мінулага да сучаснасці. Багата ілюстраванае выданне разлічана на гісторыкаў, этнолагаў, мастацтвазнаўцаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай беларускага народа.

 

 

 

 

 

 


Якімовіч, А. М. Белакрылая птушка : аповесці, вершы / Аляксей Якімовіч. - Мінск : Беларусь, 2022 - 197, [2] с. У новых аповесцях вядомага беларускага пісьменніка A. М. Якімовіча расказваецца пра падлеткаў, якія трапляюць у розныя драматычныя сітуацыі і годна спраўляюцца з імі. У кнігу ўключаны і новыя вершы аўтара. Для шырокага кола чытачоў.

 

 

 

 

 

 

 


VI Всебелорусское народное собрание. Единство. Развитие. Независимость : документы и материалы шестого Всебелорусского народного собрания, 11—12 февраля 2021 г.. - Минск : Беларусь, 2022 - 373, [1] с.
 

 

 

 

 

 

 


Голубева, Н. А. Надежда Грекова. Михаил Малинин : время помнить / Н. А. Голубева. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020 - 367 с. Книга белорусского писателя, кандидата исторических наук Н.А. Голубевой посвящена выдающемуся деятелю политической истории СССР и БССР Надежде Грековой – Председателю Верховного Совета БССР, единственной женщине в Советском Союзе, занявшей столь высокий пост. В самое сложное для республики десятилетие – с 1938 до 1949 г. она успешно решала вопросы ее развития, организуя работу по выпуску оборонной продукции для фронта, поддержке партизанского движения в республике, восстановлению народного хозяйства уже в должности заместителя председателя СНК, министра пищевой промышленности, депутата Верховного Совета СССР нескольких созывов. Книга посвящена также выдающемуся полководцу, начальнику штабов пяти фронтов, генералу армии Михаилу Малинину, с которым судьба связала Надежду Грекову в 1943 г. во время подготовки
операции «Багратион» по освобождению республики от нацистских захватчиков. На основе широкой источниковедческой базы, архивных документов из личного фонда Иосифа Сталина, а также документов
«Особого сектора», хранящихся под грифом высшей степени секретности, в книге предпринята попытка переосмыслить самое драматичное время советской истории 1930-х – начала 1950-х гг.

 

 

 

 


Кляшчук, А. В. Карагод беларускіх абрадаў [Выяўленчы матэрыял] = Circle dance of belarusian rites : [фотаальбом] / Анатоль Кляшчук. - Мінск : Беларусь, 2015 - 379, [4] с. Кніга з'яўляецца вынікам плённай працы вядомага фотамастака, які на працягу многіх гадоў рабіў здымкі ў розных гарадах і вёсках, дзе яшчэ захаваліся ўнікальныя беларускія абрады.

 

 

 

 

 

 

 


Бялявіна, В. М. Хлеб надзённы беларускай вёскі / В. М. Бялявіна. - Мінск : Беларусь, 2016 - 310, [1] с.У кнізе, багата ілюстраванай архіўнымі і сучаснымі фотаздымкамі, паказаны этапы развіцця беларускай вёскі і земляробства - ад старажытнасці да нашых дзён, разглядаецца эвалюцыя спосабаў апрацоўкі глебы, прылад працы, якія ў розныя гады выкарыстоўваліся для вырошчвання ўраджаю, расказваецца аб звычаях і традыцыях у сялянскай працы і побыце беларусаў. Для шырокага кола чытачоў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сельскай гаспадаркі Беларусі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабачэўская, В. А. Беларускія посцілкі і дываны [Выяўленчы матэрыял] : антрапалогія і мастацтва традыцыйнай рэчы / Вольга Лабачэўская. - 2-е выд.. - Мінск : Беларуская навука, 2022. - 286 с.

 

У кнізе прадстаўлены асноўныя віды і мастацка-тэхналагічныя асаблівасці тканых посцілак і дываноў, што былі створаны ў беларускай вёсцы ў канцы ХІХ–ХХ ст. Даследуецца антрапалогія гэтых рэчаў, якія знітаваны з чалавекам традыцыйнай культуры, спадарожнічалі яму ў побыце і абрадах, па-мастацку выявілі яго ідэалы і ўяўленні аб прыгажосці. Творы народнага тэкстыльнага мастацтва разгледжаны як выдатная з’ява беларускай нацыянальнай культуры. Выданне дапоўнена слоўнікам народнай тэрміналогіі ў гэтай галіне.

Кніга будзе карысна ў музейнай справе, дызайнерам і мастакам, у працы дамоў рамёстваў і шырокаму колу аматараў беларускага народнага мастацтва.
 

 

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / [А. К. Карабанаў і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут прыродакарыстання.2—е выд., дап. і перепрац. - Мінск : Беларуская навука, 2022. - 404, [1] с.

Кніга прысвечана актуальнай праблеме выяўлення на тэрыторыі Беларусі валуноў — адметных прыродных аб’ектаў, помнікаў язычніцкіх і хрысціянскіх культаў, з якімі звязаны легенды, паданні, розныя гістарычныя звесткі. Прыведзены апісанні больш за 500 камянёў, дадзена іх геалагічная і этнаграфічная характарыстыка.

Прызначана для спецыялістаў у галіне прыродакарыстання, гісторыкаў, археолагаў, даследчыкаў народнай культуры, а таксама для шырокага кола чытачоў.

 

 

 

 

Гурко, А. В. Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. Викт. Гурко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 251, [3] с.. - (Мир глазами этнолога).

В очередной книге серии «Мир глазами этнолога» показан неоценимый вклад, который внесли этнические общности, населяющие нашу страну, в формирование национальной кухни Беларуси. Национальная культура питания рассматривается в контексте свойственных ей общественных функций: обрядовой, праздничной, повседневной. Дан подробный анализ элементов традиций питания жителей нашей страны, исповедующих христианство, иудаизм, ислам. Также представлены и основные традиции питания народов стран Азии, выходцы из которых проживают в Беларуси.

Будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся историей и современными особенностями культуры питания населения Беларуси.

Адзін народ, адзіная Радзіма : паэзія, проза, публіцыстыка / укладальнік Віктар Шніп. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. — 280 с.

Гэтае выданне было прымеркавана да Дня народнага адзінства. У кнігу ўвайшла паэзія, проза і публіцыстыка, сабраная пісьменнікам Віктарам Шніпам. Выданне пачынаецца з эсэ Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля», у якім выказана бязмежная любоў да Беларусі: «Любaя Рaдзiмa! Beльмi шaнoўнaя мaя Бeлapycь! Мaцi нaшa poднaя — ycix нac paзaм i кoжнaгa пaacoбкy! Нiзкa cxiляюcя пepaд тaбoю ў пaшaнe ўжo тoлькi зa тoe, штo ты зaўcёды былa, зaўcёды ёcць i зaўcёды бyдзeш. I кaлi дyмaeш пpa цябe, i кaлi чacaм зaбывaeшcя — ты cпpaдвeкy з нaмi!

Tвae пaлi — caмыя xлeбaдaйныя, твae лyгi — caмыя дyxмяныя, твae aблoкi — caмыя выcoкiя, твae вятpы — caмыя лacкaвыя, твae кpынiцы — caмыя чыcтыя, твae ляcы — caмыя пpыгoжыя, твae людзi — caмыя дoбpыя, a твaя зямeлькa — як лeкi нaм: пpыклaдзi дa paны — aдpaзy ўcё зaжывae...

У нac вeльмi цyдoўныя людзi — дoбpыя, лacкaвыя, cпaгaдлiвыя, пpaцaлюбiвыя, cцiплыя, вяcёлыя, aлe нe бecклaпoтныя. Мы кpыxy зaдyмлiвыя — чac i вoйны, якiя, з pэдкiм пacтaянcтвaм, пpaязджaлicя пa нaшaй зямлi, нaвyчылi нac дyмaць пpa мнoгae…

Tвoй нapoд, з якiм ты зaўcёды i якi зaўcёды з тaбoю, нязвoдны.

Цябe нeмaгчымa paзлyчыць з iм, як i ягo з тaбoю. Як кapy з дpэвaм, як птyшкy з кpылaмi, як paкy з pэчышчaм, як тpaвy з зямлёю... Taк i кoжнaгa з нac нeльгa paзлyчыць з Рaдзiмaю, з poднaй зямлiцaю. Яe нeльгa aдaбpaць y нac i пpыcвoiць нeйкaмy чyжынцy — янa зaўcёды aдpынe тaгo, xтo нe пaлюбiць яe тaк, як любiм яe мы caмi».

Усе наступныя творы, створаныя пісьменнікамі і паэтамі розных пакаленняў, падабраны ва ўнісон радкам знакамітага беларускага пісьменніка. У іх памастацу і ў той жа час дакладна адлюстраваны той час, калі яны былі створаны, слаўныя старонкі айчыннай гісторыі і сённяшні дзень Беларусі.

Суша, А. Беларускі буквар у нацыянальнай і сусветнай прасторы / Алесь Суша. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, друк 2021. - 335 с.. - (Энцыклапедыя рарытэтаў)

Кніга пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» некаторы час назад — у серыі «Энцыклапедыя рарытэтаў». Выданне дасведчанага знаўцы айчыннай культуры прысвечана гісторыі Буквара на беларускіх землях. Буквар — гэта не толькі першая кніга для навучання грамаце, але і выхавальнік вышэйшых агульначалвечых каштоўнасцей, прадаўжальнік шматвяковых адукацыйных традыцый. Праз яго юнае пакаленне атрымлівае асноўныя веды аб сваёй Бацькаўшчыне, сваім народзе і яго культуры. Гісторыя беларускага Буквара налічвае больш за чатыры стагоддзі. Ён аказаў уплыў на з’яўленне Буквароў у многіх краінах свету і пакінуў свой след у сусветнай букварыстыцы і кніжнай культуры. У наш час беларускія Буквары зберагаюцца ў многіх краінах свету — у кніжных і музейных зборах Расіі, Украіны, Аўстрыі, Германіі, Даніі, Швецыі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Вялікабрытаніі, Італіі, Францыі, Славеніі, Чэхіі, ЗША.

Суша, А. А. Вынаходства буквара ў Беларусі : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / А. А. Суша ; [ілюстрацыі: М. Плавінскі і інш. ; фота: Г. Красоўскі і інш. ; карта С. Цемушава]. - Мінск : Беларусь, 2021. - 162, [5] с. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя).

Кніга прысвечана гісторыі з’яўлення Буквара на беларускіх землях. Буквар — гэта не толькі першая кніга для навучэння грамаце, але і выхавальнік вышэйшых агульначалавечых каштоўнасцей, прадаўжальнік шматвяковых адукацыйных традыцый. Праз яго юнае пакаленне атрымлівае асноўныя веды аб сваёй Бацькаўшчыне, сваім народзе і яго культуры. Гісторыя беларускага Буквара налічвае больш чатыры стагоддзі. Менавіта нашы продкі стварылі першы у свеце Буквар і адыгралі важную ролю ў станаўленні сусветнай адукацыйнай прасторы. Беларускі Буквар аказаў істотны ўплыў на з’яўленне Буквароў у многіх краінах свету і пакінуў свой след у сусветнай букварытыстыцы і кніжнай культуры.

 

 

 

Кажура, В. В. З легендаў і казак... : маленькая азбука беларускай міфалогіі / Віктар Кажура. - Мінск : Беларусь, 2021. - 58, [1] с.. - (Маленькі прафесар).

Кніга ў займальнай вершаванай форме знаёміць юных чытачоў з міфалагічнымі ўяўленнямі продкаў беларусаў, з надзвычайнымі істотамі, якія сустракаюцца ў легендах, казках і паданнях. Сярод іх язычнічкія божаствы Вялес, Ярыла, Лада, Пярун, Сварог, Стрыбог, Жыцень, Ляля, а таксама такія персанажы славянскіх чарадзейных казак, як Лесавік, палявік Хатнік, Цмок, Вадзянік і  іншыя.

 

 

 

Людзі — галоўны скарб зямлі беларускай : [для сярэдняга школьнага ўзросту / складальнік А. І. Левіціна]. - Мінск : Беларусь, 2021. - 126, [1] с.. - (Вялікая энцыклапедыя маленькага прафесара).

Выданне знаёміць чытачоў з беларусамі, якія шмат зрабілі для таго, каб імя нашай бацькоўшчыны горда гучала ва ўсім свеце. Сярод іх славутыя асветнікі, пісьменнікі, вучоныя, спарстмэны, мастакі, дзеячы тэатра і кіно, а таксама касманаўты — выхадцы з Беларусі.

Кніга будзе карыснай для самастойнага і сямейнага чытання, для падрыхтоўкі дамашніх заданняў, паведамленнняў на розныя тэмы, на ўроках і на пазакласных  занятка х.

 

 

 

Долготович, Б. Д. На Невских рубежах : белорусы и уроженцы Беларуси в боях за город-герой Ленинград / Б. Д. Долготович. - Минск : Беларусь, 2021. - 46, [1] с.. - (История для школьников).

Книга посвящается героической битве за Ленинград, которая продолжалась 900 дней и ночей. Самые трудные и страшные испытания не сломили защитников города. Среди них были и славные сыны белорусского народа — от рядового до генерала и адмирала Балтийского флота. Около 80 человек из них стали генералами, 5 человек — адмиралами и 20 человек — Героями Советского Союза.

Адресована учащимся средних школ и гимназий, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.

 

 

 

 

 

 

Клейнбарт, Л. М. Сустрэчы. Янка Купала = Встречи. Янка Купала / Л. М. Клейнбарт ; [укладальнікі: Н. В. Саевіч і інш. ; пераклад з рускай А. М. Карлюкевіча ; прадмова І. Соркінай ; Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы]. - Мінск : Звязда, 2021. - 348, [2] с. - (Адрасы Беларусі ў свеце).

У манаграфіі ўзгадваецца вялікая колькасць асоб — пісьменнікаў, дзеячаў нацыянальнага адраджэння, культуры, простых людзей, а таксама фактаў і падзей. Яна дазваляе паглыбіцца ў рэаліі паўсядзённага жыцця Янкі Купалы, больш глыбока зразумець філасофію яго творчасці. На аснове пісьмаў паэта да Льва Максімавіча, якія выкарыстаны ва ўспамінах, можна адчуць яго душэўныя перажыванні, рэакцыю на падзеі, якія адбываліся ў той час ў краіне і яго асабістым жыцці.

Леў Максімавіч Клейнбарт — аўтарытэтны літаратурны крытык свайго часу, чые працы актуальныя і сёння для сучасных даследчыкаў літаратуры ў цэлым, літаратурных персаналій у прыватнасці. Раней не апублікаваная работа Льва Клейнбарта «Сустрэчы. Янка Купала» будзе цікавая і навукоўцам-купалазнаўцам, і простым чытачам, тым, хто цікавіцца беларускай літаратурай, гісторыяй краіны. Яна напісана прыгожай і зразумелай мовай, раскрывае перад намі аўтара як назіральнага, вельмі ўважлівага, тонкага расказчыка з безумоўным літаратурным дарам.

 

 

 

Бутэвіч, А. І. У гасцях у вечнасці : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / А. І. Бутэвіч. - Мінск : Беларусь, 2021. - 70, [1] с.

Кніга дапаможа юным чытачам больш даведацца пра родны край, бо каб лепш ведаць сябе, трэба адчуць і зразумець тут зямлю, на якой жывеш, тых людзей, якія жылі на ей толькі дзясяткі, сотні, а і многія тысячы гадоў таму. Пазначанае вайсковай адвагай і чалавечай мудрасцю старажытнае Бярэсце, Бождым промыслам асвячоная гарадзенская каложская царква, разбуранае гняздо славы і няслаўя — Крэўскі замак, легендарнае і ледзь не міфічнае Мора Герадота на Палессі, цыганская сталіца ў Міры, шматтысячагадовыя крамяневыя шахты ў Ваўкавыскім раёне, ціхі пошап твекавечных ледавіковых валуноў ці не ў адзіным у свеце Мінскім музее валуноў. Усе гэта — водгулле нашай даўняй гісторыі.

 

 

 

Регионы Беларуси : энциклопедия / [редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.] Кн. 2 Т. 6 : Могилевская область : в 2 кн., кн. 2 / [редколлегия: О. В. Ванина (главный редактор) и др.]. - 2021. - 461 с., [74] с.

 

 

 

 

 

 

Созвучие : альманах / [составители: А. Карлюкевич, В. Шнип ; редакционный совет: А. Черота и др. ; вступительная статья А. Карлюкевича]. - Минск : Звязда, 2021. - 397, [1] с.

Альманах «Созвучие» представляет прозаиков, поэтов, переводчиков и литературных критиков не только из Беларуси и республик Российской Федерации, а и писателей Сербии, Бангладеш, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, которые плодотворно сотрудничают с писателями Беларуси и Россий­ской Федерации.

Произведения, вошедшие в альманах, ярко характеризуют дружбу литератур и народов.

 

 

 

 

 

Сцяпанава, Я. Р. Берагіня : казкі / Ясенія Сцяпанава ; [мастак В. П. Славук]. - Мінск : Беларусь, 2021. - 62, [2] с.

 

 

 

 

 

 

Бульбінка : творы пра любімую беларусамі бульбу : [зборнік вершаў, казак, і апавяданняў] : для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 89, [5] с.

У чацвёртай кнізе серыі «Нашы сімвалы» вас чакае сустрэча 3 бульбай — сімвалам Беларусі.

Чытайце і ганарыцеся.

 

 

 

 

 

 

 

Залесская, Е. В. Волшебные сны Зузочки : сказки / Екатерина Залесская ; [художник В. Фурусава]. - Минск : Беларусь, 2021. - 87 с.

Каждую ночь Зузочке снятся удивительные сны. Вместе с ней вы увидите розовое море, страну динозавров, поможете маленькой девочке найти родителей, совершите путешествие на космическом корабле и узнаете, какое оно, настоящее сокровище.

"Волшебные сны Зузочки" - это добрые сказки на ночь, в которых есть место чудесам и волшебству.

 

 

 

 

 

Пятровіч, Д. Л. Джэк : аповесці, апавяданні, эсэ / Дзмітрый Пятровіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 221, [2] с.

Кожны твор гэтай кнігі прысвечаны звычайнаму чалавеку, a ўсе гісторыі ўзяты з жыцця. У кнізе шмат аўтабіяграфічнага. Аў- тар лічыць, што самае галоўнае — прымушаць чытача думаць. I рабіць гэта далікатна. Свет жорсткі, але пісьменнік не мае права быць жорсткім са сваім чытачом. Таму жыццёвае спалучаецца з фантастычным.

Эсэ «Горад майго сэрца» — шчырая споведзь чалавека, які ганарыцца тым, што ён беларус, сваім родным горадам Заслаўем, дзе нарадзіўся, тым, што ў нас шмат дзівосных мясцін.

 

 

 

 

 

 

Саламаха, У. П. З любоўю і дабром : артыкулы, эсэ, дыялогі, роздумы / Уладзімір Саламаха. - Мінск : Звязда, 2021. - 462, [1] с.

Кніга лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай літаратурнай прэміі, празаіка, крытыка і публіцыста Уладзіміра Саламахі расказвае пра шматгранную творчасць многіх беларускіх і некаторых расійскіх пісьменнікаў розных пакаленняў. У выданне ўключаны артыкулы, эсе, дыялогі і роздумы, напісаныя ім у розныя гады. Асобнае месца У. Саламаха паказвае прыгажосць роднай зямлі, яе людзей, якія станавіліся і становяцца прататыпамі герояў твораў нашых класікаў, сучасных пісьменнікаў і самаго аўтара.

 

 

 

 

 

Бадак, А. Ідэальны чытач : апавяданні, аповесці, запіскі на хаду / Алесь Бадак. - Мінск : Звязда, 2021. - 284, [2] с.

У кнігу "Ідэальны чытач" увайшлі аповесці і апавяданні, пераважная большасць з якіх у розныя гады друкавалася на старонках не толькі айчынных, але і замежных перыядычных выданняў. Творы Алеся Бадака прыцягваюць да сябе ўвагу як цікавымі сюжэтамі, так і своеасаблівым аўтарскім стылем.

Апошні раздзел кнігі складаюць "Запіскі на хаду" - эсэ, прысвечаныя актуальным пытанням літаратурнага жыцця, а таксама той пары, калі аўтар толькі пачынаў свой шлях у літаратуру.

 

 

 

 

 

 

Камароўскі, А. Крутагор'е : раман, аповесці / Алесь Камароўскі. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 287 с.

У кнігу ўвайшлі празаічныя творы аўтара. Раман “Крутагор’е” прысвечаны бітве першага князя Вялікага Княства Літоўскага Міндоўга з татара-мангольскім ханам Койданам, што адбылася ў 1249 г. На старонках аповесцей “Заварожны мяч”, “Пенальці”, “Удар залатой буцы” чытач пазнаёміцца з напружанымі этапамі станаўлення беларускага футбола, з лёсам аднаго з форвардаў гэтага папулярнага віду спорта.

 

 

 

 

 

 

Лясная гісторыя : 25 апавяданняў пра прыроду / [укладальнік А. Бадак ; мастак М. Дайлідаў]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 308, [2] с.

У зборнік увайшлі двадццаць пяць лепшых беларускіх апавяданняў пра прыроду, напісаныя ў розныя гады. Сярод аўтараў — Якуб Колас, Іван Мележ, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Анатоль Кудравец, Георгій Марчук, Андрэй Федарэнка і іншыя вядомыя беларускія пісьменнікі.

 

 

 

 

 

 

Мелодыі роднай зямлі: Капыльшчына літаратурная : паэзія, проза, публіцыстыка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 230, [1] с., [8] л..

У зборнік «Мелодыі роднай зямлі» ўвайшлі літаратурныя творы аўтараў, жыццё і дзейнасць якіх звязана з Капыльшчынай. Гэта Ц. Гартны, К. Чорны, А. Бабарэка, Я. Скрыган, А. Астрэйка, А. Русак і іншыя. Кніга працягвае выдавецкую серыю «Беларусь літаратурная» і разлічана на шырокае кола чытачоў.

 

 

 

 

 

10 пытанняў пра беларусаў : [для малодшага школьнага ўзросту / аўтар праекта і тэкста А. Бадак ; мастак М. Дайлідаў] Ч. 2 : 10 пытанняў пра звяроў - 2021. - 38, [3] с., уключаючы вокладку. - (100 пытанняў пра Беларусь)

А ты любіш звяроў? Хочаш даведацца, дзе яны жывуць, якія ў іх звычкі, чым яны харчуюцца, хто іх сябры і ворагі? Якая свойская жывёла самая ахайная? Чаму зубр сімвал Беларусі? Ці праўда, што ў мядзведзя зусім няма ворагаў і каму вые воўк? Тады гэта кніга для цябе і для ўсіх тых, хто цікавіцца братамі нашымі меншымі і клапоціцца пра іх.

 

 

 

 

 

Проказов, Б. Б. Великая Отечественная война. Беларусь в 1941 году : [для среднего и старшего школьного возраста] / Б. Б. Проказов. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 71 с.. - (Белорусская детская энциклопедия)

Книга рассказывает о боевых действиях на территории Беларуси в первые дни и недели Великой Отечественной войны летом 1941 года. Показаны героизм, мужество и стойкость советских пехотинцев, артиллеристов, танкистов, пограничников, лётчиков и ополченцев, которые встали на пути нацистских орд и задержали их продвижение на целых два месяца, сорвав в итоге гитлеровский план "молниеносной войны". Богато иллюстрированное издание предназначено, прежде всего, для школьников старших и средних классов, а также для всех, кто интересуется военной историей Отечества.

 

 

 

 

Долготович, Б. Д. Белорусы на смоленских рубежах летом 1941 года : [для среднего и старшего школьного возраста] / Б. Д. Долготович. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 39 с.. - (История для школьников)

Книга посвящена начальному периоду Великой Отечественной войны — Смоленскому сражению, состоявшемуся 10 июля — 10 сентября 1941 года, которое предшествовало битве за Москву. Зона военного противоборства в ходе сражения включала в себя и обширные территории Беларуси. Составной частью Смоленского сражения была оборона Могилёва 3—26 июля 1941 года. Книга также рассказывает о подвигах в ходе сражений белорусов и уроженцев Беларуси, представителей других братских народов — генералов и военачальников, воинов-красноармейцев, представителей разных родов войск, особо отличившихся в боях и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Адресована учащимся средних шк4ол и гимназий, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.

 

 

 

Бутэвіч, А. І. Прыгоды Віруса Шкодзі : казкі / Анатоль Бутэвіч ; мастак Кацярына Ваніна. - Мінск : 14р.85к., 2021. - 46, [1] с.. - (Беларускія пісьменнікі — дзецям).

Казкі беларускага пісьменніка Анатоля Бутэвіча вельмі сучасныя і актуальныя. З іх дапамогай юныя чытачы могуць здзейсніць цікавае падарожжа ў незвычайнае каралеўства, якое называецца Сусветнае Сеціва. Тут яны пазнаёмяцца з галоўным камп’ютаршчыкам каралеўства Кампам Кампавічам, даведаюцца пра разумнага і разважлівага караля Віндаўса Вялікага і яго дачку Віндусачку, а самае галоўнае — прачытаюць пра прыгоды галоўнага шкодніка казачнага каралеўства Віруса Шкодзі, здатнага на неверагодныя выдумкі і штукарствы.

 

 

Мазго, У. М. Хутка стану чэмпіёнам : вершы, скорагаворкі, каламбуры / Уладзімір Мазго ; малюнкі Уладзіміра Сытчанкі. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 46, [1] с.. - (Беларускія пісьменнікі ― дзецям)

Кніга беларускага паэта Уладзіміра Мазго «Хутка стану чэмпіёнам» прысвечана спорту і жаданню перамог, каманднаму духу і радасці сяброўства. Акрамя таго, у зборнік увайшлі незвычайныя забаўляльныя вершы, у якіх рэальнае пераплятаецца з камічна-фантастычным. З дапамогай яркіх вобразаў і гульні слоў аўтар па-мастацку абыгрывае штодзённыя жыццёвыя сітуацыі, ператвараючы іх у займальныя і нетыповыя. У кнізе таксама змешчаны арыгінальныя скорагаворкі і смешныя каламбуры пісьменніка, якія дапамогуць весела правесці час.

 

 

 

 

Сустрэча з пісьменнікам, або Як зрабіць урок чытання любімым : дапаможнік-хрэстаматыя. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 229, [2] с.

Аўтабіяграфіі беларускіх дзіцячых пісьменнікаў, змешчаныя ў гэтай кнізе, ствараліся як адказы на найбольш частыя дзіцячыя пытанні да творцаў, якія гучаць на сустрэчах з дзецьмі, — у гэтым унікальнасць выдання. У кнізе

таксама змешчаны мастацкія творы кожнага аўтара і метадычныя рэкамендацыі па правядзенні ўрокаў літаратурнага чытання, QR-коды з дадатковай інфармацыяй.

 

 

 

Васілевіч, А. С. Расці, Ганька : аповесць, апавяданні / Алена Васілевіч ; [мастак В. Шаранговіч]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 198, [1] с. - (Кніжная паліца школьніка).

Славутая аповесць класіка беларускай дзіцячай літаратуры Алены Васілевіч - пра дзяўчынку з маленькай беларускай вёсачкі першай паловы XX ст., пра хараство прыроды, адкрыццё таямніц свету, здольнасць заставацца чалавекам у няпростых жыццёвых абставінах. Шмат бед і выпрабаванняў выпадае на долю маленькай гераіні, але яна пераадольвае ўсё, не страчваючы веры ў людзей. Мастак Васіль Шаранговіч.

 

 

 

 

 

Доманская, Л. В. Профессия бортпроводник : [для младшего школьного возраста] / Л. В. Доманская. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 22, [2] с.. - (Маленький профессор).

Профессия бортпроводник всегда считалась престижной и не лишённой романтики — в основном благодаря возможности путешествовать по миру. Бортпроводники не только обеспечивают комфортный перелёт пассажирам, но и представляют свою авиакомпанию.

Из книги «Профессия бортпроводник» серии «Маленький профессор» маленькие читатели узнают о плюсах и минусах работы бортпроводника, а ещё о том, кто может стать сотрудником воздушного экипажа и что для этого необходимо.

 

Масленицына, И. А. Элиза Ожешко : [для среднего и старшего школьного возраста] / И. Масленицына, Н. Богодзяж. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 46, [1] с.

Книга посвящена одной из самых востребованных писательниц мира на рубеже 19 и 20 веков — Элизе Ожешко. Польская писательница белорусского происхождения является гордостью и символом Гродно. Автор 50 томов художественной прозы, она дважды номинировалась на Нобелевскую премию в области литературы и вошла в мировую историю как поборница справедливости и заступница отверженных. Предлагаем юным читателям, а заодно и всем, кто всерьёз интересуется белорусской историей и литературой, книгу об Элизе Ожешко, чья биография была не менее насыщенной и интересной, чем истории героинь её произведений.

 

 

 

 

 

 

Зэкаў, А. М. Лічба з літарай сябруюць : правільныя вершы, загадкі-задачкі : для малодшага школьнага ўзросту / Анатоль Зэкаў. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 47 с.. - (Беларускія пісьменнікі — дзецям)

Кніга "Лічба з літарай сябруюць" Анатоля Зэкава складаецца з двух раздзелаў. Першы называецца "Удвух, удзвюх, удваіх" і прысвечаны нашай роднай беларускай мове. У ім змешчаны ПРАВІЛьныя вершы. А чаму яны "ПРАВІЛьныя"? Ды таму, што пераважная большасць паэтычных твораў - гэта насамрэч правілы са школьных падручнікаў у зарыфмаванай форме, што, безумоўна, дапаможа вучням лепш авалодаць імі. Другі раздзел "Колькі ножак у сараканожак?" - для юных матэматыкаў, якія могуць праверыць свае веды ў адгадванні загадак-задачак.

 

 

 

Крищук, И. А. Животные леса. Грызуны Беларуси : [для среднего и старшего школьного возраста] / И. А. Крищук. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 69, [2] с.. - (Белорусская детская энциклопедия).

Беларусь богата лесами. Лес — самая густонаселённая экосистема не только представителями флоры, но и фауны. В книге рассказывается о представителях отряда Грызуны — самом многочисленном среди всех млекопитающих отряде не только в Беларуси, но и в мире: на его долю приходится более 42 % видов млекопитающих. В Беларуси обитает 26 видов представителей этого отряда. Читатели узнают, зачем бобру хвост, почему у него такие большие и жёлтые зубы; о лесных мышах и их разнообразии; кто такие сони и где они живут, а также о представителях серых и лесных полёвок, обитающих в лесах Беларуси.

 

 

 

Масленицына, И. А. Доктор Евгений Клумов. Дорога в бессмертие : [для среднего и старшего школьного возраста] / И. Масленицына, Н. Богодзяж. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 47 с. - (История для школьников)

Книга рассказывает о Герое Советского Союза, участнике Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны докторе Евгении Клумове, его непростом жизненном пути, его служении делу милосердия в мирное время и в годы войн, через которые ему пришлось пройти. О его работе в маленькой сельской больнице, в военных госпиталях, участии в создании полноценной системы здравоохранения, преподавательской деятельности. И о его человеческом подвиге, о том, как в годы Великой Отечественной войны он ценой собственной жизни до последней возможности спасал здоровье и жизни других людей. Предлагаем читателям заглянуть в эти непростые для нашей страны годы и пережить все перипетии его достойной уважения биографии. Адресована ученикам средних школ и гимназий, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.

 

 

Глыбоцкае гета. Яны перамаглі смерць = Глубокское гетто. Они победили смерть = Glubokoye ghetto. They overcame death / [складальнік Т. Л. Тарасевіч ; у падрыхтоўцы тэкстаў прымалі ўдзел: А. В. Галай і інш. ; пераклад на англійскую мову: Г. В. Цітова]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 135 с.

Кніга прысвечана гісторыі яўрэйскай абшчыны горада Глыбокае Віцебскай вобласці, трагедыі і гераізму яўрэяў Глыбоччыны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У выданні распавядаецца пра стварэнне нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскіх гета ў Глыбокім і іншых населеных пунктах рэгіёна, пра знішчэнне мясцовых яўрэяў нацыстамі і іх памагатымі. Асобная частка кнігі прысвечана супраціўленню яўрэяў у Глыбоцкім гета, у ходзе якога 19 жніўня 1943 г. удзельнікі супраціўлення падняліся на ўзброенае паўстанне, знішчыўшы каля 100 нацысцкіх катаў. Некаторыя з герояў выратаваліся і працягвалі барацьбу з акупантамі ў партызанскіх атрадах. У кнізе таксама змешчаны матэрыялы пра людзей, якія з рызыкай для жыцця ратавалі яўрэяў ад расправы, пра ўвекавечанне памяці ахвяр Халакосту ў Глыбоцкім раёне. Выданне ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі фатаграфіямі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

“У пошуках папараць-кветкі…” “In Search of the Flower…”: (з народнапаэтычнай спадчыны) / аўт. ідэі, уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава; пад агул. рэд. акад. А. І. Лакоткі; пер. на кіт. А. В. Раманоўскай, Ван Цінфэнa; пер. на англ. Н. М. Сянкевіч; маст.: М. С. Басалыга [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2021. — 303 с.: іл.

У кнізе прадстаўлены беларускія народныя легенды і паданні, у якіх адлюстраваны міфапаэтычныя погляды на стварэнне свету, узнікненне геаграфічных назваў і прыродных аб’ектаў. Пераклад легенд і паданняў на кітайскую і англійскую мовы і арыгінальныя ілюстрацыі, выкананыя мастакамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, значна пашыраць кола айчынных і замежных чытачоў, якія жадаюць пазнаёміцца з рознымі аспектамі культуры народаў свету.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца культурай народаў свету.

 

 

Гісторыя праз лёсы. Т. 10 / А. А. Марціновіч. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 327 с.

Дзясяты том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай літаратурнай прэміі і шэрагу іншых прэстыжных літаратурных прэмій, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» адкрываецца кнігай «Сапегі: другія пасля Радзівілаў». Яна знаёміць з найбольш яркімі прадстаўнікамі гэтага магнацкага роду. У кнізе «Галіны аднаго дрэва» расказваецца пра Ельскіх. Гісторык і этнограф, падарожнік, скульптар, скрыпач і кампазітар – усе яны пакінулі глыбокі след у нацыянальнай гісторыі. Нарбуты – героі трэцяй кнігі «Мужнасць таленту не перашкода». Кнігі адметныя жывасцю падачы матэрыялу, цікавасцю зместу, у якім шмат нечаканых і неверагодных эпізодаў.

Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту. Кнігу таксама могуць выкарыстоўваць у сваёй рабоце выхавацелі дзіцячых садоў, настаўнікі на ўроках і ў пазашкольнай рабоце.

 

 

Беларускі фальклор : легенды і паданні, казкі, прыказкі і прымаўкі : для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. - Мінск : Вышэйшая школа, 2021. - 270, [1] с. - (Бібліятэка школьніка).

Выданне ўключае творы вуснай народнай творчасці і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы лепшых фальклорных матэрыялаў. Легенды, паданні, казкі, прыказкі і іншыя матэрыялы запісаны на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ-ХХ стст. вядомымі вучонымі-фалькларыстамі, этнографамі, мовазнаўцамі і літаратарамі (А.К. Сержпутоўскім, П.В. Шэйнам, Е.Р. Раманавым, К. Каганцом і інш.). Вусная народная творчасць дае яскравае ўяўленне пра светапогляд беларусаў, іх інтарэсы і звычаі. Гэта бяздонны скарб і неацэнная ўласнасць, якую народ павінен шанаваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне.

Для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца беларускай вуснай народнай творчасцю, духоўным набыткам нацыі.

 

 

Пах летніх траў : 25 апавяданняў пра Бацькаўшчыну / [укладальнік А. Бадак]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 357, [2] с.

Тэма Бацькаўшчыны займае асаблівае месца ў беларускай літаратуры. “Усе мы з хат” – так трапна калісьці назваў адну са сваіх аповесцей Янка Сіпакоў, як бы гаворачы і ад імя многіх айчынных пісьменнікаў, якія нарадзіліся ў вёсцы, сталі гараджанамі, а пасля напісалі пра свае родныя мясціны цудоўныя, часам крыху шчымлівыя, але заўсёды асветленыя шчырай любоўю творы.

 

 

 

 

 

Максім Багдановіч / [укладальнік М. Бараноўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 328 с.. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Кніга "Максім Багдановіч" - спроба аднавіць жыццяпіс геніяльнага Паэта. Мазаіка з успамінаў, лістоў, дакументальных сведчанняў і фрагментаў навуковых даследаванняў год за годам ілюструе яго кароткае, але насычанае жыццё.

Выданне багата ілюстраванае, адрасавана ўсім, хто цікавіцца беларускай літаратурай і яе класікамі.

 

 

 

 

Дзіцячы атлас Беларусі : звяры. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 63 с.

Атлас пазнаёміць дзяцей і дарослых  з таямнічым светам  звяроў Беларусі. Апіанне іх звычакі адметнасцей, малавядомыя факты, мностваілюстрацый — усе гэта захапляе і вучыць цаніць разнастайнасць і прыгажосць навакольнага свету. Апроч таго, у кнізе можна знайсці шмат цікавай навукова пацверджанай інфармацыі для заняткай па прадметах “Чалавек і свет”, “Біялогія”.

 

 

 

 

 

Багдановіч, М. А. Выбраныя творы / Максім Багдановіч ; [прадмова А. Бадака]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 254, [1] с.

Дадзенае выданне распачынае новы кнiжны праект "Народная бiблiятэка". Народная таму, што змест кнiг складаюць творы, якiя прапануюць уключыць самi чытачы. Свае меркаваннi выказваюць настаўнiкi, студэнты, пiсьменнiкi, навукоўцы, бiблiятэкары i г. д. - праз асабістае апытанне і iнтэрнэт-галасаванне. У выніку ў зборнік "Максiм Багдановiч. Выбраныя творы" ўвайшлі амаль усе паэтычныя творы, пераклады і мастацкая проза гэтага таленавітага паэта, празаіка, крытыка, публіцыста, перакладчыка і самага маладога класіка беларускай літаратуры.

Кніга адрасуецца шырокаму колу чытачоў.

 

 

 

 

10 пытанняў пра беларусаў : [для малодшага школьнага ўзросту / аўтар праекта і тэкста А. Бадак ; мастак М. Дайлідаў] Ч. 1  - 34, [2] с.

Якія старажытныя плямёны насялялі тэрыторыю сучаснай Беларусі? Чаму нашых продкаў сталі называць беларусамі? Калі ўзнікла беларуская мова і чаму мы называем яе роднай? Ці праўда, што даўней багатыя бацькі на нейкі час аддавалі сваіх дзяцей у бедныя сем'і? Як апраналіся нашы продкі і з чаго шылі сабе адзенне?

На гэтыя і іншыя пытанні можна знайсці адказы ў кнізе, якой адкрываецца серыя "100 пытанняў пра Беларусь".

 

 

 

Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем : [монография / А. Вл. Гурко и др. ; редакционная коллегия: А. В. Гурко, Л. В. Ракова, А. В. Гурко] ; Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 445, [2] с.

Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этногенезе и этнических процессах, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейные отношения, общественные объединения и новые этнические группы) и духовной (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды) культуры населения Гродненского Понеманья. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники.

Книга предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.

 

Гніламёдаў, У. В. Пасля вайны : раман / Уладзімір Гніламедаў. - Мінск : Беларуская навука, 2021. - 522, [2] с.

Падзеі рамана «Пасля вайны» пачынаюцца 1944 годам. Мужчыны былі на фронце, а нялёгкія сялянскія клопаты ляжалі на кволых жаночых плячах. Прайшоў час, вайна скончылася, але цяжкасцей не паменшала, ліхалецце працягвалася. Нягледзячы на гэта, жыццё па-свойму вабіла, людзі паступова залечвалі раны вайны. У кнізе дзейнічаюць героі, знаёмыя па папярэдніх творах пісьменніка, – Лявон і Фёкла Кужалі, Васіль Платонаў, яго жонка Прося і сын Валодзя, аднавяскоўцы і новыя персанажы, народжаныя пасляваенным часам.

Чытач зможа ацаніць насычанасць сюжэтнага дзеяння, каларыт апісанняў і характарыстык, псіхалагічную пластыку дыялогаў, багацце мовы твора.

Твор разлічаны на самага шырокага дэмакратычнага чытача.

 

З павагай да зямлі і да людзей... : зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў. - Мінск : Беларусь, 2013. - 349, [2] с.. - (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі творы беларускіх пісьменнікаў М. Зарэмбы, А. Масарэнкі, А. Пальчэўскага, прысвечаныя адносінам чалавека да роднай прыроды, да навакольнага асяроддзя. Творы ўключаны ў праграму па беларускай літаратуры для агульнаадукацыйных устаноў.

Рэкамендуецца навучэнцам агульнаадукацыйных устаноў для пазакласнага чытання.

 

 

 

Беларуская восень : вершы, казкі, апавяданні / укладальнік В. Шніп ; ілюстрацыі Л. Зубец, В. Сенчанкі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 157, [1] с.

У зборнік «Беларуская восень» увайшлі лепшыя вершы, казкі, апавяданні пра восень і восеньскія святы беларускіх пісьменнікаў. Сярод твораў, на якіх выхавалася не адно пакаленне дзяцей, шмат і новых, напісаных нашымі сучаснікамі. Зборнік будзе добрым дапаможнікам для дарослых і дзяцей у падрыхтоўцы да ранішнікаў, прысвечаных восеньскім святам.

 

 

 

Броўка, П. Жывучая галінка : вершы / Пятрусь Броўка ; [складанне: А. С. Масла ; мастак: К. С. Баранава]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 30, [1] с.. - (У вершах Петруся Броўкі - любоў і захапленне роднай зямлёй, яе прыродай, гонарам за людзей і гераічным мінулым. Вершы, сабраныя ў гэтай кнізе, толькі невялікая частка паэтычнай спадчыны народнага паэта, але кожны з іх - сапраўдныя залацінкі.

Адкрывайце для сябе наноў класікаў беларускай літаратуры, расчытвайце і спасцігайце сэнсы, закладзеныя імі ў творах. Кнігі нашага дзяцінства)

 

 

 

Бядуля, З. Шчасце не ў золаце : абразкі, мініяцюры, апавяданні, аповесць / Змітрок Бядуля. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. - 325, [1] с.. - (Школьная бібліятэка).

Кнігу склалі абразкі, мініяцюры, апавяданні розных гадоў і найбольш вядомая яго аповесць “Салавей”.

 

 

 

 

 

 

Чергинец, Н. И. А он не вернулся из боя : [роман] / Николай Чергинец ; [литературная обработка Е. Бобок]. - Минск : Звязда, 2021. - 437, [1] с.

В книге известного автора Николая Чергинца рассказывается о трагических и героических судьбах советских солдат — совсем еще молодых парней, прошедших войну в Афганистане, муки плена, неоднозначное отношение к вернувшимся с этой войны на Родине. Путь домой главного героя романа Андрея Бровикова окаывается очень долгим. Но его родные — мать жена, дочка все эти годы не теряют надежды, ждут его, не желая смириться с формулировкой «пропал без вести.

 

 

 

 

Марчук, Г. В. Мокры снег : раманы / Георгій Марчук. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 318 с.

У кнігу ўвайшлі тры раманы, галоўныя героі якіх сучасныя людзі: былы акцёр Максім Дамарад (“Мокры снег”), псіхолаг Андрэй Дубрава (“Першыя ландышы”), мастак Петр Краўчук (“Цеплы дождж”). Розныя выпрабаванні паўстаюць на іх жыццёвых шляхах, неаднолькавыя праблемы яны вырашаюць. Кожны з іх вядзе свой асабісты пошук пераходу ад стану духоўнага крызісу, разбурэння особы да душэйнай гармоніі, веры ў свае сілы і здзяйснення маленькіхі вялікіх мэт. Іх паступовыя перамогі садзейнічаюць поспеху іншых персанажаў, якія так ці інакш звязаны з галоўнымі героямі.

 

 

 

  Шабовіч, М. В. Пад маміным крылом... : выбраныя творы / Мікола Шабовіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 302, [1] с.

Кнігу Міколы Шабовіча «Пад маміным крылом…» склалі лепшыя творы паэта, напісаныя на працягу 45 гадоў літаратурнай дзейнасці. Тут і шчырыя прызнанні ў любові да радзімы — сінявокай Мядзельшчыны, і трапяткія прызнанні ў каханні да Жанчыны (гэтая тэма, бадай, цэнтральная ў творчасці М. Шабовіча). Асобным раздзелам прадстаўлены створаныя ў студэнцкія гады вершы, якія не ўключаліся ў папярэднія кнігі.

 

 

 

 

Далягляды, 2021 : замежная літаратура / укладанне А. Карлюкевіча, В. Шніпа]. - Мінск : Звязда, 2021. - 366, [1] с.

Альманах “Далягляды” — адноўленае выданне, якое шмат гадоў выходзіла яшчэ ў ХХ стагоддзі. У альманаху “Далягляды, 2021” прадстаўлена літаратура Азербайджана, Бразіліі, Вьетнама, Германіі, Дамініканскай Рэспублікі, Казахстана, Калумбіі, Кыргыстана, Кітая, Латвіі, Малдовы, Непала, Пуэрта-Рыка, Польшчы, Расіі, Сербіі, Славакіі, Таджыкістана, Туркменістана, Украіны.

 

 

 

Тур, И. П. Ложь беглых / Игорь Тур. - Минск : Беларусь, 2021. - 102, [1] с.

В книге представлены материалы рубрики «Будет дополнено» из вечерних эфиров ОНТ. Ведущий рубрики Игорь Тур, основываясь на фактах, разоблачает лидеров оппозиции, участвующих в финансовых махинациях. Для всех, кто любит свою страну, Республику Беларусь, и кому небезразлична ее судьба.

 

 

 

 

 

Муковозчик, А. Н. Революция мокрых штанов / Андрей Муковозчик ; [художник Олег Карпович]. - Минск : Беларусь, 2021. - 221, [2] с.

Книга составлена из наиболее значимых авторских публикаций обозревателя ИД «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. Хронологический порядок размещения статей дает возможность еще раз внимательно всмотреться в события памятного для белорусов 2020 года.

Авторский стиль непрост, отличается жестокостью, юмором и сарказмом. Любой материал при этом основывается исключительно на проверенных фактах и прямых цитатах, выводы из которых подчеркнуто логически связаны.

Книга будет интересна и полезна всем, кто любит, ценит и готов оберегать свою страну, Республику Беларусь.

 

Гаўрыловіч, У. М. Сэрца сваё не падманеш... : трылогія / Уладзімір Гаўрыловіч. - Мінск : Беларусь, 2021. - 341, [2] с.

У кнігу ўвайшлі тры раманы з палескага цыкла вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Гайрылавіча. Творы ахопліваюць незабыўныя падзеі жыцця землякоў аўтара пачынаючы з 30-х гадоў мінулага стагоддзя, закранаюць перыяд Вялікай Айчыннай вайны і сенняшнія дні. Праз непаўторныя, у многім трагічныя лесы палешукоў, якія насуперак усяму імкнуцца да шчасця, пісьменнік стварае шырокую панараму народнага быцця. Каханне і здрада, адданасць справе і абыякавасць да існага, імкненне да справядлівасці і пераадоленне ўсяго бесчалавечнага выяўляюць самыя розныя рысы характараў персанажаў, падкрэсліваючы: ніхто і нішто не можа скарыць наш народ, які жыве па адвечных законах дабра і справядлівасці.

 

 

 

Цыбульскі, К. П. Я застаюся тут : паэзія / Кастусь Цыбульскі. - Мінск : Беларусь, 2021. - 279 с.

Для лірычнай, пачуццёвай паэзіі Кастуся Цыбульскага характэрныя рысы народнай паэтычнай творчасці. Кожны радок мае меладычны, песенны каларыт і афарбоўку. Яднанне з роднай зямлей, прыродай, вескай, якая сумуе па сваіх дзецях, што з’ехалі ў горад, — вось далека не поўная тэматыка кнігі.

 

 

 

 

 

Камейша, К. В. Астравы на сушы : аповесць, лірычныя запісы і мініяцюры, эсэ / Казімір Камейша. - Мінск : Беларусь, 2021. - 295 с.

Новую кнігу лаўрэата Нацыянальнай літаратурнай прэміі Казіміра Камейшы “Астравы на сушы” склалі аднайменная аповесць, у якой аўтар вяртае нас у сваё пасляваеннае дзяцінства, а таксама лірычныя запісы і мініяцюры “Паміж кубкам і вуснамі”. Гэта — новыя назіранні, роздум над перажытым, філасофскае асэнсаванне шматлікіх з’яў жыцця і прыроды.

Асобны раздзел кнігі склалі эсэ, дзе аўтар займальна, з нечаканага боку распавядае пра жыцце і творчасць вядомых творцаў, якіх сам добра ведаў і з якімі сябраваў.

 

 

 

Багдановіч, М. А. Зачарованае царства : вершы / Максім Багдановіч ; [складальнік А. С. Масла ; мастак К. С. Баранава]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 31 с.. - (Кнігі нашага дзяцінства).

Фальклор займаў вялікае месца ў творчасці М. Багдановіча, які выкарыстоўваў сюжэты беларускай міфалогіі, матывы і вобразы беларускай народнай песні. Творы, сабраныя ў гэтым невялікім зборніку, яскрава сведчаць пра гэта.

 

 

 

Маляўка, М. Каштаны ў шакаладзе : вершы / Мікола Маляўка. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 47, [1] с.. - (Беларускія пісьменнікі — дзецям).

У новай паэтычнай кніжцы вядомага беларускага пісьменніка Міколы Маляўкі «Каштаны ў шакаладзе» сабраны творы пра наша жыццё, пра мір і рэха далёкай вайны, пра вучобу, працу і адпачынак дзяцей, пра маляўнічую прыроду роднага краю, пра нашых сучаснікаў і слынных продкаў, пра тую духоўную спадчыну, якую пакінулі яны нам, сваім нашчадкам. Гэтыя «вечныя» тэмы заўжды былі блізкія і цікавыя для многіх беларускіх мастакоў. З іх цудоўнымі карцінамі знаёміць чытача своеасаблівая мастацкая галерэя, якая размешчана ў кнізе.

 

 

 

Сахвон, В. В. Птица года Беларуси. Козодой обыкновенный / В. В. Сахвон. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 23, [1] с.. - (Маленький профессор).

Козодой обыкновенный – лесная птица, ведущая ночной образ жизни. В 2021 году общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» он объявлен птицей года. Из этой книги юный читатель узнает много интересного о козодое: почему у птицы такое странное имя, где она живёт и чем питается, как заботится о своём потомстве, какую пользу приносит сельскому хозяйству, в какой стране козодоя называют ночной ласточкой и многое другое.

Издание адресовано детям младшего школьного возраста и может быть использовано как для занятий дома, так и в учреждениях образования.

 

Доманская, Л. В. Профессия кинолог : [для младшего школьного возраста] / Л. В. Доманская. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 24 с. - (Маленький профессор).

Профессия кинолог идеально подходит тем, кто по-настоящему любит животных. Ведь в ней нужно не только добиваться от собак желаемых результатов, но и делать из них настоящих помощников человека. Книга познакомит маленьких читателей с этой увлекательной профессией, расскажет о том, чем занимается кинолог и как воспитывают собак-помощников.

 

 

Бутэвіч, А. І. Расстайны пах асоту : аповесць і апавяданні / Анатоль Бутэвіч. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 135 с.. - (Кніжная паліца школьніка).

Кніга беларускага пісьменніка Анатоля Бутэвіча ўключае творы, прысвечаныя каханню — гэтаму загадкаваму і магічнаму пачуццю, часам неспасцігальнаму, як і сам сэнс жыцця. Распавядаючы пра першую закаханасць падлеткаў, пра ўзаемаадносіны ў школе і ў час адпачынку, першы танец, першы пацалунак, першае ліставанне, аўтар уздымае складаныя пытанні, якія застаюцца важнымі для чалавека на ўсё жыццё. Кніга прызначана для вучняў старэйшых класаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца сучаснай беларускай прозай.

 

 

Новиков Л. И., В.А. Сухомлинский, М.А. Дмитриев: отданные детям сердца. Педагоги-новаторы / Леонид Новиков. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 103 с. - (Горжусь тобой, Беларусь!).

Бессмертные идеи гуманистического воспитания, воплощенные в творчестве В.А. Сухомлинского, сделали его классиком педагогики и сегодня востребованы не только на постсоветском пространстве, но и в мире в целом. Обращение к педагогическому опыту В.А. Сухомлинского и его современника и единомышленника М.А. Дмитриева не случайно.

В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения В.А. Сухомлинского, а в сентябре 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения М.А. Дмитриева. Автор книги - один из тех, кому посчастливилось присутствовать на уроках знаменитых педагогов-новаторов, ставших Героями Социалистического Труда, учиться у них и перенимать опыт.

Книга адресована широкому кругу читателей: родители получат ответы на волнующие вопросы, педагоги найдут в ней мудрость, устремленные в педагогическую профессию учащиеся педагогических классов и колледжей, студенты, магистранты, аспиранты - свою путеводную звезду.

 

Шамякін, І. П. Залатая калекцыя беларускай літаратуры : у 50 тамах Т. 22 : Творы / Іван Шамякін ; [укладанне, каментары А. І. Шамякінай] ; навуковы рэдактар Я. А. Гарадніцкі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 748, [2] с.. - (Залатая калекцыя беларускай літаратуры).

У 22-ы том серыі «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» ўвайшлі самыя значныя творы народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна, аднаго з самых папулярных і вядомых творцаў XX стагоддзя. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якое цікавіцца айчынным пісьменствам.

 

 

 

Іван Мележ. Пясняр Палесся : успаміны, артыкулы, эсэ / [укладанне М. М. Мятліцкага]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 350, [1] с., [16] л. іл., партр., факсім. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі). Выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае выпуск бібліяграфічных кніг у папулярнай і прэстыжнай серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Чарговы том   прысвечаны памяці Івана Мележа (1921 — 1976). народнага пісьменніка Беларусі, вядомага грамадскага і дзяржаўнага дзеяча. лаўрэата шматлікіх дзяржаўных прэмій і ўзнагарод. Праз усгіаміны блізкіх і родных, пісьменнікаў і журналістаў, даследчыкаў творчай спадчыны — крытыкаў і літаратуразнаўцаў — паўстае вобраз Мастака і Чалавека, які ва ўсёй мастацкай велічы стварыў хроніку жыцця беларускага народа ў пераломныя 30-я гады XX стагоддзя. Яркія вобразы мележаўскіх герояў увайшлі ў свядомасць нашых суайчыннікаў, прымножыўшы духоўныя скарбы нацыі.

 

 

Крейцерова соната : повести, рассказы / составитель А. Спринчан. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 2021. - 372, [2] с.. - (Школьная библиотека).

В книг, вошли лучшие произведения классиков русской литературы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Льва Толстого.

 

 

 

 

 

Танк, М. Сонечны гадзіннік : [вершы / Максім Танк ; [укладанне Віктара Шніпа ; мастак Вітольд Бялыніцкі-Біруля]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 117, [1] с.. - (100 вершаў).

У кнігу народнага паэта Беларусі Максіма Танка (1912-1995) увайшло 100 выбраных твораў, многія з якіх сталі класікай беларускай літаратуры і вывучаюцца ў школе.

 

 

 

 

Латышкевіч, М. Ю. Уласны крыж : аповесці / Маргарыта Латышкевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. - 268, [2] с. - (Бібліятэка прыгод і фантастыкі)

Аповесць "Уласны крыж" — прыгодніцкі дэтэктыў пра пошукі старадаўняга артэфакта. Журналіст Зініч прыязджае ў старажытны Полацк на запрашэнне ўніверсітэцкага сябра, што ўблытаўся ў амаль крымінальныя справы. Якія таямніцы хавае архіў экспедыцыі БелАН на Полаччыну і дзе адшукаць сапраўдны ключ ад Мудрасці? Якія загадкі схаваныя ў лёхах пад былой езуіцкай акадэміяй? I ці атрымаецца, апантана вышукваючы старадаўні артэфакт, проста выжыць? Міфалагічнае фэнтэзі "Трыснёг пад ветрам" падхоплівае тэму загадак і росшукаў. Экспедыцыя з трох чалавек выпраўляецца ў загадкавы горны край. Што чакае свайго часу ў старых шахтах? Ці праўдзівыя показкі пра гэтыя мясціны? I якую сілу маюць над людзьмі іхнія сны — нават на яве?

 

 

Детство : повести, рассказы / составитель А. Спринчан]. - Минск : Мастацкая літаратура, 2020. - 492, [2] с.. - (Школьная библиотека)

В книгу вошли лучшие произведения классиков русской литературы Льва Толстого, Антона Чехова, Максима Горького, Александра Куприна и Алдексея Толстого.

 

 

 

 

 

Бежин луг : повести, рассказы / составитель А. В. Спринчан]. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 2021. - 349, [2] с.. - (Школьная библиотека)

В книгу вошли произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Александра Куприна, пользующиеся неизменной популярностью у читателей.

 

 

 

 

 

О правах ребенка : сборник правовых актов по состоянию на 2 ноября 2020 года / Правовая библиотека НЦПИ. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020. - 184 с.

Сборник содержит правовые акты, регулирующие вопросы защиты прав детей, по состоянию на 2 ноября 2020 года.

 

 

 

 

Правила охоты. Правила ведения охотничьего хозяйства : по состоянию на 1 января 2021 года / Правовая библиотека НЦПИ. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. - 109, [2] с.

Издание содержит новую редакцию правил охоты и правил ведения охотничьего хозяйства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2020 г. № 345 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Правилами устанавливаются правовые основы организации, осуществления охоты, ведения охотничьего хозяйства на территории Республики Беларусь, а также обязанности пользователей охотничьих угодий при организации охоты, в том числе для иностранных граждан.

 

 

Правила дорожного движения Республики Беларусь : [сигналы регулировщика, движение по дороге с трамвайными путями, меры ответственности за нарушение ПДД, перечень вложений в аптечку, порядок прохождения техосмотра]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. - 159, [1] с.. - (Правовая библиотека НЦПИ).

В сборник включены Правила дорожного движения, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», в том числе административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта и меры ответственности (по состоянию на 1 марта 2021 г.), меры наказания за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по состоянию на 14 апреля 2021 г.), а также иные нормативные правовые акты, касающиеся безопасности дорожного движения.

 

 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей : [29 июня 2006 г. № 139-З. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020. - 111, [1] с.

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 8 сентября 2020 года.

Издание содержит перечень законов Республики Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс.

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей снабжен алфавитно-предметным указателем.

 

 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : [принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. - 510, [1] с.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 93-3 “О введении в действие кодексов” с 1 марта 2021 г.

 

 

 

Турова, Е. В. Туфелька, полная незабудок : [сказки-притчи / Елена Турова. - Минск : Звязда, 2021. - 61, [2] с.

Сборник известного автора Елены Туровой включает сказки философского содержания «Туфелька, полная незабудок», «Счастливая Дунька», «Песенка».

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

 

 

 

 

Яговдик, В. И. Облака над озерами : рассказы, повести, сказки / Владимир Яговдик ; [художник А. Романовская]. - Минск : Звязда, 2021. - 214 с.

Произведения известного писателя лауреата Национальной литературной премии Владимира Яговдика в доступной и занимательной манере дают первые уроки экологического воспитания, обращая внимание юных читателей на необходимость оберегать родную природу. В книге представлены литературные и народные сказки, а также увлекательные рассказы об удивительных памятниках культуры, созданных в минувшие столетия, и о замечательных людях, оставивших неизгладимый след в истории нашей страны.

 

 

 

Аляшкевіч, А. А. Крыж княжны Прадславы : аповесці, апавяданні, навелы / Алесь Аляшкевіч. - Мінск : Звязда, 2021. - 397, [2] с.

Аповесць «Крыж княжны Прадславы» ў мастацкіх вобразах распавядае гісторыю славутага крыжа знакамітай полацкай ігуменні Ефрасінні — ад часу ягонага стварэння да дзён загадкавага знікнення ў крывавым зарыве Вялікай Айчыннай вайны.

Для шырокага кола чытачоў.

 

 

 

 

Атрошанка, Т. А. Байкі ды казкі бабкі Параскі : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / Таццяна Атрошанка ; [мастак А. Аракчэева-Кіпхарт]. - Мінск : Звязда, 2021. - 62, [2] с.

Неверагодныя гісторыі, змешчаныя ў кнізе, дазваляюць чытачу трапляць разам з казачнымі героямі ў незвычайныя жыццёвыя абставіны.

Чытач вучыцца пераадольваць цяжкасці, разважаць, лепш разбірацца ў таямніцах чалавечай душы, больш уважліва глядзець на тых, хто побач, шырэй бачыць навакольны свет. Казкі і байкі фарміруюць правільныя ўяўленні пра сумленне, годнасць,смеласць, дабрыню, справядлівасць і шчасце.

 

 

 

Никольская, О. В. Светик : путешествие в Сети / Ольга Никольская ; [художник Я. Ващенко]. - Минск : Звязда, 2020. - 157, [1] с.

Светик - один из зубных феев. О нём вы могли читать в первой книге писательницы Ольги Никольской "Фей по имени Светик". Каждую ночь он со своими братьями облетает дома, забирая из-под подушек выпавшие у детей молочные зубы. А взамен он оставляет подарки или исполняет заветные желания. Однажды под подушкой маленькой девочки лежал не обычный зуб, а слепленный из жвачки.

С него всё и началось: знакомство с людьми-зомби, дружба с весёлыми системными ошибками и борьба с похитителем человеческих душ - страшным и ужасным БлэкСмайлом...

 

 

 

Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / Алесь Марціновіч Т. 9 : Гісторыя праз лёсы / А. А. Марціновіч. - Мінск : Беларуская навука, 2020. - 369, [1] с.

Дзявяты том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай літаратурнай прэміі і шэрагу іншых прэстыжных літаратурных прэмій Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» цалкам прысвечаны буйнейшаму магнацкаму роду Радзівілаў. Назва першай кнігі - «Каля вытокаў роду». Другая кніга «Моц і сіла» знаёміць з тымі, хто прынёс яму вядомасць: Мікалай Сіротка і Багуслаў Радзівіл, Альбрэхт Станіслаў і Геранім Фларыян, Пане Каханку і Мацей Радзівіл і іншыя. Без іх немагчыма ўявіць сабе нацыя- нальную гісторыю. Гісторыя ж вялікага кахання Барбары Радзівіл і Жыгімонта II Аўгуста, Элізы Радзівіл і Вільгельма Гагенцолерна раскрываецца ў трэцяй кнізе «Каханым не кажуць “бывай”». Кнігі адметныя жывасцю падачы матэрыялу, цікавым зместам.

 

 

Александровіч, С. Х. Выбраныя творы / Сцяпан Александровіч ; [укладанне, прадмова і каментар Я. Янушкевіча ; навуковы рэдактар А. Мальдзіс]. - Мінск : Беларуская навука, 2020. - 699, [2] с., [4] л. іл., партр.. - (Беларускі кнігазбор).

У кнігу выбраных твораў вядомага беларускага пісьменніка і літаратуразнаўца, доктара філалагічных навук, прафесара С. X. Александровіча (1921-1986) уключаны займальна напісаныя нарысы пра самых знакамітых беларускіх пісьменнікаў, аповесць «Далёкія зарніцы» (пра суровыя выпрабаванні часоў вайны, што выпалі на долю самога аўтара), кніга другая «Ад гоману бароў...» аповесці пра Якуба Коласа «На шырокі прастор», гісторыка-літаратурныя нарысы і лісты. Сто чацвёрты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

 

 

 

 

Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы ; [укладанне, уступны артыкул: А. І. Ляшкевіч, В. М. Прыбылова ; навуковы рэдактар Т. В. Валодзіна]. - Мінск : Беларуская навука, 2020. - 814, [1] с.. - (Беларуская народная творчасць).

Том з’яўляецца першым навукова атрыбутаваным зборам, прысвечаным абрадавым традыцыям перыяду Масленіцы ў Беларусі. Заснаваны на багатай факталогіі ХІХ–ХХІ стст., збор уключае тры раздзелы, у якіх даецца комплекснае апісанне абрадавых дзеянняў масленічнага перыяду, прымеркаваных да іх песень і напеваў. Уступны артыкул раскрывае гісторыю збірання масленічных песень і апісанняў святкавання Масленіцы, дае іх класіфікацыю, акрэслівае сімволіку і лакальныя адметнасці. Распаўсюджванне найбольш істотных элементаў масленічнай абраднасці адлюстравана на картах. Асобна паказваецца этнамузычная спецыфіка песенна-абрадавых масленічных традыцый, акрэсліваецца тыпалогія і мелагеаграфія абрадавых напеваў, адлюстраваная як у арганізацыі нотна-тэкставага раздзела, так і на спецыяльных картах. Выданне адрасавана шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца пытаннямі беларускай этнічнай культуры, яе гісторыяй і сучаснасцю.

Уладзімір Караткевіч : энцыклапедыя / [рэдкалегія: В. У. Ваніна (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 431 с.

У энцыклапедыі змешчаны артыкулы, якія тычацца жыцця і творчасці У.С. Караткевіча, людзей, якія мелі стасункі з пісьменнікам, даследавалі і даследуюць яго літаратурную дзейнасць, а таксама тых, для каго асоба і творчасць класіка сталі сапраўднай крыніцай натхнення. Падрабязна разглядаюцца і мастацкія сродкі, якія выкарыстоўваў пісьменнік пры напісанні сваіх твораў. Змешчаныя ў выданні артыкулы могуць стаць тэмай для падрыхтоўкі кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, курсавых работ студэнтаў, дадатковым матэрыялам пры падрыхтоўцы ўрокаў літаратуры настаўнікамі сярэдніх школ, а таксама рэфератаў вучнямі. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і культуры.

 

 

 

 

Зуёнак, В. Паўстанак з літарай "Л" : элегіі / Васіль Зуёнак ; [укладальнік Н. Заяц ; аўтар прадмовы А. Кудравец ; малюнкі Р. Кульба]. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2021. - 229, [2] с.

Імя Васіля Зуёнка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы, Ганаровага члена Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі вядома кожнаму аматару беларускай літаратуры. Пазначанае на вокладцы, яно нязменна з'яўляецца гарантам высокага эстэтычнага ўзроўню, своеасаблівым знакам мастацкай якасці. Сцвердзіўшы сябе як таленавіты лірычны паэт і аўтар буйных ліра-эпічных твораў, Васіль Васільевіч напрыканцы ХХ стагоддзя выступіў у раней не вядомай чытачу іпастасі - празаіка.

Гэтую кнігу Васіля Зуёнка складаюць празаічныя элегіі, якія ўпершыню публікуюцца асобным выданнем. Аўтар невыпадкова так назваў сваю прозу: у творах раскрываюцца складаныя, часта драматычныя перыпетыі жыцця галоўных герояў, паказваецца іх сутыкненне з неспрыяльнымі абставінамі. Пісьменнік запрашае чытача зазірнуць у душу «маленькага чалавека», радасці якога нярэдка абарочваюцца стратамі...

 

 

 

Крапіва, К. Вершы, байкі, загадкі : [для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту] / Кандрат Крапіва ; [аўтар уступнага артыкула А. Атраховіч ; мастак А. Александровіч]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 31, [1] с. - (Кнігі нашага дзяцінства).

Гэтая кніга - добрая нагода для першага знаёмства з творчасцю Кандрата Крапівы. У зборнік увайшлі творы, найбольш прывабныя для чытачоў малодшага ўзросту, - вершы, байкі і загадкі, якія Кандрат Крапіва напісаў для развіцця маўлення школьнікаў (адказамі на іх з'яўляюцца словы-амонімы). Ва ўступным артыкуле ўнучка Кандрата Кандратавіча Алена Атраховіч дзеліцца цёплымі і цікавымі ўспамінамі пра дзеда.

Мосолова, С. С. На остановке у сгоревшей березы : повесть / Светлана Мосолова. - Минск : Четыре четверти, 2021. - 114, [1] с.. - (Женские судьбы).

Героиня этой книги девочка Таня жила в провинции среди оренбургских степей. Она мечтала когда-нибудь увидеть настоящий лес. А в белорусском селе, затерявшемся среди зеленых лесов, рос паренек по имени Михаил. Судьба много раз испытывала каждого из них на прочность и, казалось, ничего хорошего их не ждет. В жизни было больше бед, чем радостей. В поисках счастья они шли навстречу друг другу сорок лет... и, наконец, встретились.

 

Вітка, В. Азбука Васі Вясёлкіна : казкі / Васіль Вітка ; мастак Ларыса Зеневіч. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 62, [1] с.. - (Кнігі нашага дзяцінства) Жывая мова, трапныя выразы, займальныя вобразы, навука без навучання - вось асаблівасці творчасці класіка беларускай дзіцячай літаратуры Васіля Віткі. Калі возьмецеся чытаць яго «Азбуку Васі Вясёлкіна» і іншыя вершаваныя казкі - не толькі вывучыце алфавіт, але і прыдбаеце цудоўны настрой і добрых сяброў! Не адно пакаленне беларусаў з захапленнем чытае і вучыць творы В. Віткі, разам з ім адкрывае сакрэты роднай зямлі. Пераймайце эстафету, шаноўныя чытачы!

 

 

 

Вітка, В. Прыгоды Васі Вясёлкіна : казкі / Васіль Вітка ; мастак Ларыса Зеневіч. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2021. - 63, [1] с.. - (Кнігі нашага дзяцінства).

Гэта кніга для тых, хто любіць прыгоды і падарожжы. З героем кнігі Васем Вясёлкіным не засумуеш! Ён ведае: свет цудоўны, а той, які пачынаецца ад роднай хаты - самы незвычайны. Выпраўляйцеся разам з Вясёлкіным у госці - спачатку да буслоў у буслянку, пасля і да цара-зубра ў Белавежскую пушчу - самі пераканаецеся. Вася Вясёлкін сам даведваецца шмат цікавостак і дзеліцца з тымі, хто любіць чытаць, а ў моўную скарбонку назапашвае сакавітыя словы, з якіх саткана мова твораў Васіля Віткі.

 

 

 

 

 

Плавінскі, М. А. Археалагічныя цуды Беларусі : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / М. А. Плавінскі ; [у кнізе выкарыстаны ілюстрацыі М. Плавінскага, малюнкі А. Башкова і інш., фотаздымкі В. Беляўца і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021. - 62, [1] с.. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя)

Кніга прысвечана гісторыі і вынікам вывучэння найбольш цікавых археалагічных помнікаў Беларусі розных эпох - ад часу засялення тэрыторыі нашай краіны першымі людзьмі да перыяду позняга Сярэдневякоўя. Апавяданне пра ўнікальныя старажытнасці Беларусі вядзецца ў кантэксце старажытнай і сярэдневяковай гісторыі ўсяго еўрапейскага кантынента.

Прызначана для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту і іх бацькоў, якія цікавяцца археалогіяй і гісторыяй Беларусі.

 

 

 

 

Рыжкова, А. Н. Дивный мир природы Березинского биосферного заповедника : [для среднего и старшего школьного возраста] / А. Н. Рыжкова ; [фотографии Д. В. Ивковича]. - Минск : Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2021. - 86, [1] с.. - (Белорусская детская энциклопедия)

Книга позволит совершить увлекательное путешествие в удивительный мир растений и животных Березинского биосферного заповедника. Перелистывая страницы издания, можно познакомиться как с хорошо известными обитателями белорусских лесов, болот и рек, так и с редкими представителями флоры и фауны. Читателей ждут не только любопытнейшие факты, изложенные доступным и увлекательным языком, но и восхитительные фотографии - большие, яркие и красочные!

 

 

 

 

 

Гушинец, П. Война за нашими окнами : по рассказам участников и очевидцев / Павел Гушинец, Борис Денисюк, Богдана Потехина. - Минск : Четыре четверти, 2021. - 199 с. - (Дети войны).

В детстве и юности лето - это ожидание счастья: яркого солнца, тепла, ласковой речной волны, а еще выпускного бала и предвкушения взрослой жизни.

Но лето 1941 года для тысяч детей останется границей, отделившей счастливую жизнь от жестокой действительности. За окнами больше не слышалось пения птиц, а гремели взрывы. Началась война.

Эта книга - воспоминания детей, что прошли войну и остались живы. Воспроизводя их рассказы, авторы старались сохранить каждое слово, мельчайшие подробности, чтобы память о тех трагических днях осталась навсегда и не повторилась война за нашими окнами.

 

 

 

 

Масленицына, И. А. Семен Ольгердович, князь Мстиславский : [для среднего и старшего школьного возраста] / И. Масленицына, Н. Богодзяж. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2021. - 47 с.

Книга посвящена одному из сыновей великого князя Литовского Ольгерда князю Семёну (Лугвену) Мстиславскому - участнику многих важных событий в истории ВКЛ. Во время Куликовской битвы он отправил свою конную дружину на помощь Дмитрию Донскому. В годы своего правления в Новгороде разгромил балтийских пиратов-витальеров, успешно воевал со шведами. Князь также участвовал в противостоянии со смоленскими князьями и был назначен великим князем Литовским Витовтом наместником в Смоленске. Особенно отличился князь в Грюнвальдской битве 1410 с крестоносцами: именно воины хоругвей, ведомых князем Семёном, решили в конечном итоге исход битвы.

Память о нём жива в Беларуси и в наши дни. Предлагаем юным читателям окунуться вглубь столетий и пережить все перипетии эпохальных исторических событий.

Книга будет полезной для углубленного изучения истории Беларуси.

 

 

Ліпскі, У. С. Я тут жыву : займальная вандроўка па Беларусі / Уладзімір Ліпскі. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2020. - 180 с.

Кніга пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзіміра Ліпскага змяшчае багаты пазнавальны матэрыял, які можа паслужыць асновай для выхавання ў дзяцей патрыятычных пачуццяў, шчырай любові да сваёй Бацькаўшчыны. Адрасавана дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, якія пачынаюць вывучаць родны край, яго гістарычную і духоўную спадчыну.

 

 

 

 

Чаропко, В. Сизигмунд Ягеллон / Виктор Чаропко. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2020. - 96 [1] с. - (Великие князья ВКЛ).

Издание посвящено великому князю литовскому и королю польскому Сигизмунду Ягеллону (1467–1548), чья политическая и военная деятельность сыграла важную роль в истории Восточной Европы XVI века. Содержит многочисленные иллюстрации, дополняющие очерк жизни князя Сигизмунда Ягеллона. Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

 

 

 

 

Мерников, А. Г. Воздухоплавание и авиация / Андрей Мерников. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 48 с. - (99 захватывающих фактов).

Красочно иллюстрированное издание знакомит читателей с удивительным миром воздухоплавания и авиации. Почему воздушного змея так назвали? Когда появилась авиация на территории нашей страны? Какой белорусский вертолёт самый большой? Что такое винтокрыл? На эти и многие другие вопросы ответит интерактивная книга из серии «99 захватывающих фактов». А благодаря возможностям дополненной реальности с её страниц «взлетают» воздушные шары и дельтапланы, авиалайнеры и вертолёты.

 

 

 

Мерников, А. Г. Военная техника / Андрей Мерников. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 48 с. - (99 захватывающих фактов)

Это красочное, великолепно иллюстрированное издание знакомит юных читателей с миром военной техники. Кого называют воздушными воинами? Какой танк был самым лучшим во Второй мировой войне? Есть ли флот в Беларуси? На эти и многие другие вопросы отвечает интерактивная книга из серии «99 захватывающих фактов». А благодаря возможностям дополненной реальности на её страницах разворачиваются видеосюжеты c танками и самолётами, зенитными установками и подводными лодками.

 

 

 

 

Кашавар, Д. В. Беларускія жанчыны, якія апярэдзілі час : для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / Дзмітрый Кашавар. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2020. - 64 с.

Багата ілюстраванае навукова-папулярнае выданне з дапоўненнай рэальнасцю раскрывае біяграфіі выбітных беларускіх жанчын. Саламея Русецкая ― першая з гісторыі Беларусі жанчына-лекар, асветніца і вандроўніца. Францішка Уршуля Радзівіл ― першая ў Рэчы Паспалітай жанчына-драматург, застанальніца беларускага тэатра. Эмілія Плятэр ― палымяная рэвалюцыянерка, якая ў 24 гады кіравала атрадам паўстанцаў. Выданне адрасавана вучням сярэдніх і старэйшых класаў, іх бацькам, а таксама аматарам гісторыі, геаграфіі і мастацтва.

 

 

 

 

Тамашова, П. С. Для юных леди / Полина Тамашова, Дмитрий Кошевар. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 48 с. - (99 захватывающих фактов).

В этом красочном, хорошо иллюстрированном издании юные читательницы найдут много интересного и полезного в сферах красоты, этики, здоровья и моды, познакомятся с правилами этикета, хорошими манерами, будут учиться вырабатывать собственный стиль. Как ухаживать за волосами? Как правильно наносить макияж? Как выстроить отношения с одноклассниками? На эти и многие другие вопросы ответит девочкам интерактивная книга.

 

 

 

 

 

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 10. Віцебская вобласць. Кн. 4  / [рэдакцыйная калегія. : В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; Выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі". — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 776 с.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, якія цяпер перасталі існаваць. Чацвёртая кніга 10-га тома выдання прысвечана населеным пунктам Пастаўскага, Полацкага, Расонскага і Сенненскага раёнаў Віцебскай вобласці.

 

Проказов, Б. Танки Великой Отечественной войны. Советская и немецкая бронетехника : для сред. и ст. шк. возраста / Б. Б. Проказов. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2021. — 72 с. (Белорусская детская энциклопедия).

Книга из серии «Белорусская детская энциклопедия» рассказывает о советской и немецкой бронетехнике, столкнувшейся на полях сражений Великой Отечественной войны. Для всех, кто интересуется военной историей Отечества.

 

 

 

 

Авласенко, Г. П. Эти невероятные плоды. Плодово-ягодные и орехоплодные культуры: для сред. шк. возраста / Г. П. Авласенко. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2021. — 72 с.

Ещё одна книга из научно-популярного цикла о культурных растениях. Автор, биолог по образованию, знакомит с происхождением и использованием плодово-ягодных и орехоплодных культурных растений. Читатели узнают о разнообразии плодов, о том, как они правильно называются, какими полезными свойствами обладают, почему всем нам знакомая вишня обязана своим происхождением черешне, а слива - тёрну и алыче и многое-многое другое.

 

 

Бядуля, З. Казкі : для мал. і сярэд. шк. узросту / З. Бядуля ; склад. А. Масла ; маст. А. Лось. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021. — 32 с.

Казкі З. Бядулі створаны на аснове фальклорных матываў, але ж пісьменнік узбагаціў іх, напоўніў новым зместам, у іх ёсць займальнасць і глыбокая думка. Казкі З. Бядулі вучаць, што сапраўднае багацце прыносіць чалавеку толькі праца, што разам з сябрам можна здзейсніць любыя мары.

 

 

 

Скоринкин, А. В. Цветы на кургане : избранное (1980 — 2020) / Андрей Скоринкин. - Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. - 336 с.

В книгу вошли избранные стихотворные произведения, содержание которых отличается тематическим и жанровым разнообразием, способствует размышлению читателя над вечными вопросами жизни.

 

 

 

 

Матвиенко, А. Е. Чужой войны не бывает : повести и рассказы / Анатолий Матвиенко. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 285 с.

Герои этой книги сражаются за пределами своей Родины — в Красной Армии, в Королевских ВВС Великобритании, в армии США, армии Андерса, армии Сирийской Республики, в ЦАХАЛ и даже во французской дивизии ваффен-СС. Кого-то назовут предателем, перебежчиком, дезертиром. Кто-то удостоится почестей, добыв славу на чужой войне.

В действительности чужой войны не бывает, особенно когда гибнут родственники, друзья, однополчане. Она всегда становится очень личным делом.

 

 

Пригодич, З. К. Созидатели. Книга 2 / Зиновий Пригодич. - Минск : Мастацкая літаратура, 2020. - 293, [2] с.

Второй том книги «Созидатели», созданной писателем, лауреатом Национальной литературной премии РБ, заслуженным деятелем культуры республики Зиновием Пригодичем, включает в себя девять бесед с известными мастерами литературы и искусства Беларуси. Это беседы-портреты, беседы-очерки, которые раскрывают  творческий и духовный мир незаурядных личностей.

Особенность этого тома состоит в том, что в него вошли преимущественно творческие портреты белорусских лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Книга рассчитана на читателей старшего школьного возраста и студентов, а также на всех, кто интересуется достижениями и проблемами национальной культуры.

 

Башлакоў, М. На зветраных шляхах : [вершы] / Міхась Башлакоў. - Мінск : Беларусь, 2020. - 350, [1] с.

Новую кнігу паэзіі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, аднаго з самых пранікнёных і эмадыянальных паэтаў Беларусі Міхася Башлакова склалі вершы, напісаныя за тры гады (2017—2019).

«Без сумлення няма паэта» — нязменнае творчае і жыццё- вае крэда Міхася Башлакова. Гэта паэт шырокага тэматычнага дыяпазону і шматколернай настраёвай танальнасці. Побач з лірычнымі пейзажна-акварэльнымі радкамі гучыць эпічная, гра- мадзянска-патрыятычная паэзія, пранізаная трывожным розду- мам і горкім несціханым болем за лёс Айчыны і народа, за лёс роднай мовы і мастацкага паэтычнага слова...

Кніга разлічана на шырокае кола чытачоў.

 

Гарадніцкі, Я. А. Чалавек Рэнесансу, прадвеснік постмадэрну : мастацкі свет Уладзіміра Караткевіча / Яўген Гарадніцкі. - Мінск : Звязда, 2020. - 365, [1] с.

У кнізе, прысвечанай 90-гадоваму юбілею аднаго з самых выбітных творцаў беларускай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя, разглядаюцца ўсе найбольш прыкметныя складнікі яго мастацкага свету, якія ў сваёй сукупнасці ўтвараюць чароўную і прыцягальную адметнасць твораў гэтага выдатнага майстра. Увага аўтара засяроджваецца на асаблівасцях паэтыкі і стылю пісьменніка.

Уладзімір Караткевіч паўстае як неардынарная творчая асоба са сваім унікальным духоўным і мастацкім светам, і разам з тым яго творчасць упісваецца ў літаратурны кантэкст свайго часу і іншых мастацкіх эпох.

 

 

Нилов, К. Г. Копысская новелла : повесть / Константин Нилов. - Минск : Звязда, 2021. - 316, [2] с.

В книге на основе документов и фактов повествуется о подвиге участников партийно-комсомольского подполья и партизанского движения в Копыси Оршанского района, многие из которых отдали свои жизниза свободу Родины и наше будущее.

Для широкого круга читаталей.

 

 

 

 

Детям о профессиях : для мл. шк. возраста / Л. В. Доманская. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 176 с. —  (Большая энциклопедия маленького профессора).

Благодаря материалам книги младшие школьники познакомятся с разными профессиями. Для каждой профессии приведены её плюсы и минусы, названы качества, которыми должен обладать специалист, а также необычные и интересные факты и история возникновения и развития профессий.

Книга будет полезна для самостоятельного чтения, для чтения в семейном кругу, а также для проведения воспитательной работы на уроках и во внеурочной деятельности.

 

 

Детям о профессиях : для мл. шк. возраста / Л. В. Доманская. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 176 с. —  (Большая энциклопедия маленького профессора).

Благодаря материалам книги младшие школьники познакомятся с разными профессиями. Для каждой профессии приведены её плюсы и минусы, названы качества, которыми должен обладать специалист, а также необычные и интересные факты и история возникновения и развития профессий.

Книга будет полезна для самостоятельного чтения, для чтения в семейном кругу, а также для проведения воспитательной работы на уроках и во внеурочной деятельности.

 

 

Регионы Беларуси : энциклопедия / [редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.] Т. 6 : Могилевская область : в 2 кн. : кн. 1 : А—К / редколлегия: О. В. Ванина (главный редактор) и др.. - 2020. - 489, [14] с.

Универсальное многотомное издание, каждый том которого посвящен отдельной области Республики Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. 4-й том энциклопедии в 2-х книгах, посвящен Гродненской области. В энциклопедии в систематизированном порядке дана информация обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве и т.д.

 

 

Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси = Symbols of Belarus / [складальнікі: В. А. Тыворская, В. А. Дудко ; рэдакцыйны савет: В. У. Ваніна (галоўны рэдактар) і інш. ; фота А. П. Дрыбаса]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 218, [5] с.

Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны.

 

Авласенко, Г. П. Такие разные овощи : [для среднего и старшего школьного возраста] / Г. П. Авласенко. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 69, [2] с. - (Белорусская детская энциклопедия).

Книга из цикла о культурных растениях. Автор, биолог по образованию, доступ­но и увлекательно рассказывает о происхождении тех или иных культурных растений, а также о том, с какой целью люди их окультурили и что они значат для человека на со­временном этапе. В книге речь идёт о самых разных овощных культурах.

Адресуется школьникам средних и старших классов, может быть использована при подготовке сообщений по биологии. Также будет интересна всем любителям природы.

 

 

Валошка і васілёк : творы пра кветку, якая любіць жытнёвае мора / укладальніца А. Спрынчан ; ілюстрацыі У. Жука]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 79 с.. Валошка і васілёк : творы пра кветку, якая любіць жытнёвае мора : для дзяцей мал. і сярэд. шк. узросту  (Нашы сімвалы).

У трэцяй кнізе серыі «Нашы сімвалы» вас чакае сустрэча з валошкай — сімвалам Беларусі.

Чытайце і ганарыцеся.

 

Барадулін, Р. Сем янотаў : вершы / Рыгор Барадулін ; [укладальніца А. Спрынчан ; ілюстрацыі А. Каравай-Лойкі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 23, [1] с. - (Жывая класіка дзецям).

 

 

 

 

Пісьмянкоў, А. Бабчыны дранікі : вершы / Алесь Пісьмянкоў ; [укладальніца А. В. Спрынчан ; ілюстрацыі В. Дзятко]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 22, [1] с. - (Жывая класіка дзецям).

 

 

 

 

Караткевіч, У. С. Лебядзіны скіт : казкі / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 108, [2] с.

Непаўторная мова, дасканалы стыль, а таксама любоў і прага да жыцця, што нясуць з сабою героі казак Уладзіміра Караткевіча, – усё гэта з першых радкоў захапляе і малых, і дарослых. Тэксты шыкоўна праілюстраваныя Міколам Купавам. Малыя з цікавасцю прачытаюць творы "Жабкі і Чарапаха", "Верабей, сава і птушыны суд", "Вясна ўвосень", "Надзвычайная котка". Падлеткам адрасаваны шчымлівыя і патрыятычныя "Лебядзіны скіт", "Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў", "Кацёл з каменьчыкамі", лірычная "Вужыная каралева". А чытач дарослы і спрактыкаваны, можа, адкрые для сябе новага Уладзіміра Караткевіча – геніяльнага пісьменніка-казачніка.

 

 

 

Созвучие: альманах / сост. : Алесь Карлюкевич, Виктор Шнип. — Минск : Мастацкая літаратура, 2020.— 383 с.

Альманах «Созвучие» представляет прозаиков, поэтов, пе­реводчиков и литературных критиков не только из Беларуси и республик Российской Федерации, а и писателей Сербии, Бангладеш, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, которые плодотворно сотрудничают с писателями Беларуси и Россий­ской Федерации.

Произведения, вошедшие в альманах, ярко характеризуют дружбу литератур и народов.

 

Мятліцкі, М. Існасць : вершы / Мікола Мятліцкі. —  Мінск : Звязда, 2020. — 608 с.

Велічы гераічнай Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне і сутнасці нашага пасляваеннага мірнага жыцця прысвяціў сваю новую кнігу паэзіі "Існасць" лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь паэт Мікола Мятліцкі.

Дастаканалым мастацкім словам аўтар уносіць багаты ўклад у духоўны свет, дапамагае ствараць сучаснаць. Звяртаецца да мінулага, значных гістарычных падзей, а таксама прыадкрывае завесу будучыні. Асаблівую ўвагу чытача накіроўвае на дасягненні ў развітай незалежнай краіне Рэспубліцы Беларусь, якая намаганнямі многіх пакаленняў здзейсніла галоўны запавет народнага песняра Янкі Купалы - заняла "свой пачэсны пасад між народамі".

 

 

Карпечанка, Міхась Аляксандравіч.

Імёны ў кантэксце эпох : нарысы / Міхась Карпечанка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. — 357, [1] с.

У кнігу “Імёны ў кантэксце эпох” увайшлі біяграфічныя нарысы пра выбітных дзеячаў навукі, культуры і мастацтва, вытворчасці і шэрагу іншых галінаў дзейнасці, якія нарадзіліся на Бялыніччыне.

Выданне адрасуецца школьнікам, настаўнікам, краязнаўцам і ўсім неабыякавым да гісторыі Беларусі і роднага краю

 

Карані : зборнік літаратурных твораў пісьменнікаў Мінскага абласнога аддзялення ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" : прысвячаецца Году малой радзімы / Мінскае абласное аддзяленне ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" ; [укладальнік М. У. Кобец ; прадмова С. А. Быкавай]. — Мінск : Народная асвета, 2020. — 269, [1] с.

У калектыўны краязнаўчы зборнік Мінскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» ўвайшлі літаратурныя творы 39 пісьменнікаў Міншчыны. Зборнік прысвечаны Году малой радзімы і ўключае ў сябе прозу і вершы пра любыя сэрцу кожнага сааўтара родныя мясціны, суродзічаў і землякоў.

 

 

Шырко, В. Прынёманскія плытагоны : раман / Васіль Шырко. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 419 с.

Вострасюжэтны раман на 424 старонках распавядае пра нялёгкія выпрабаванні жыхароў вёскі Мілава напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і падчас барацьбы з нямецка-фашысцкімі акупантамі. Галоўныя героі кнігі трапляюць у экстрэмальныя сітуацыі: ваююць з белафінамі, абараняюць родную зямлю ад фашыстаў і іх наймітаў у партызанскіх атрадах. Побач з беларусамі прыбліжаюць дзень Перамогі рускія, латышы, яўрэі, цыганы. Гэта своеасаблівы гімн малой радзіме, афіцэрам і салдатам Вялікай Айчыннай вайны, якія набліжалі вялікую Перамогу.

Твор, які чытаецца на адным дыханні, упрыгожваюць цудоўная мова аўтара, паданні, гумар, былі, казкі, прымаўкі, паэтычныя эпітэты. Гэта своеасаблівы гімн творчай працы, маладосці, рамантычнаму каханню, веры ў заўтрашні светлы дзень.

 

 

Далёкае — блізкае : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / укладальнік В. Рацэвіч] Книга 1 : Кн. 1 / [прадмова С. Ананьевай]. - 297, [1] с.

Пяты зборнік серыі “Адрасы Беларусі ў свеце” (у дзвюх кнігах) прысвечаны такім краінам, як Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан, Кітай, Манголія, Індыя, Японія. Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаюцца са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі. Выданне з’яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і азіяцкіх краін, нашы культуры цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта — нарысы і эсэ, гутаркі, развагі і вершы, сабраныя пад адной вокладкай.

 

 

Далёкае — блізкае : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / укладальнік В. Рацэвіч] Книга 2 : Кн. 2 / [прадмова В. Казакова]. - 261, [1] с.

Пяты зборнік серыі “Адрасы Беларусі ў свеце” (у дзвюх кнігах) прысвечаны такім краінам, як Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан, Кітай, Манголія, Індыя, Японія. Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаюцца са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі. Выданне з’яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і азіяцкіх краін, нашы культуры цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта — нарысы і эсэ, гутаркі, развагі і вершы, сабраныя пад адной вокладкай.

 

 

Назрул Іслам, К. Мой маніфест : вершы / Казі Назрул Іслам ; пераклад з бенгальскай [М. Кобец ; аўтар прадмовы А. Карлюкевіч ; мастак К. Камал]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2020. - 124, [2] с.

У кнігу вялікага сына бенгальскага народа Казі Назрула Іслама ўвайшлі вершы, якія найбольш яскрава прадстаўляюць яго творчасць беларускаму чытачу. Дапаўненнем да творчага партрэта Казі Назрула Іслама ў кнізе змешчаны ўрыўкі з паэмы ўзбекскага паэта Эркіна Вахідава «Паўстанне бессмяротных».

 

 

Юркин, И. З. Золотые рассветы мои : сборник стихов / Иван Юркин ; [предисловие Г. Марчука ; фото А. П. Дрибаса]. - Минск : Беларусь, 2020. - 175 с.

В новый сборник Ивана Юркина вошли его лучшие стихи и тексты песен, пробуждающие добрые человеческие чувства: любовь к своей малой родине, к прекрасной белорусской природе, к женщине, память и уважение к старшему поколению, завоевавшему для нас право на свободу, мирный труд и счастливую жизнь. Новая тема в творчестве поэта — размышление о смысле жизни и выборе жизненного пути, о быстротечности времени — призывает обратиться к истокам, наполнить жизнь добротой и жить в гармонии со своими чувствами и мыслями. Для широкого круга читателей.

 

 

Мазго, У. М. Знічкі вечнасці : вершы, песні, лірычныя мініяцюры / Уладзімір Мазго. - Мінск : Беларусь, 2020. - 199 с.

Кнігу склалі любоўная, філософская і пейзажная лірыка, вядомыя песні з рэпертуару зорак беларускай эстрады, а таксама лірычныя мініяцюры, напісаныя аўтарам у розныя гады. Радкі паэта прывабліваюць сваёй непадробнай шчырасцю і душэўнай цеплынёй.

 

 

 

Далягляды, 2020 : замежная літаратура / укладанне Алеся Карлюкевіча, Віктара Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 301, [1]с.

Альманах «Далягляды» — адноўленае выданне, якое шмат гадоў выходзіла ў вы- давецтве «Мастацкая літаратура» яшчэўХХ стагоддзі. У альманаху «Далягляды, 2020» прадстаўлена літаратура Азербайджана, Германіі, Дамініканскай Рэспублікі, Італіі, Кыргызстана, Кдтая, Латвіі, Нігерыі, Польшчы, Пуэрта-Рыка, Расіі, Сербіі, Украі- ны, Таджыкістана, Туркменістана і Францыі.

 

 

Мушынская, Т. М. Сямейны партрэт на фоне эпохі / Таццяна Мушынская. - Мінск : Беларусь, 2020. - 269, [2] с.

Мастацка-дакументальная аповесть, што дала назву кнізе, адлюстроўвае творчае і паўсядзённае жыццё некалькіх пакаленняў адной сям’і, у якой сабралася шмат асоб, вядомых у беларускай культурнай прасторы. Аўтар імкнецца намаляваць характары сваіх герояў на фоне тых змен, што адбываліся ў нашым грамадстве з 1960-х гадоў да цяперашняга часу.

Эсэ, у якіх занатаваныя аўтарскія ўражанні ад вандровак за межы Беларусі, пашыраюць уяўленне чытача пра тэатры, музеі, культурныя адметнасці многіх краін Еўропы — Францыі, Іспаніі, Германіі, Харватыі.

Для шырокага колу чытачоў.

 

 

Марціновіч, А. Святло далёкіх зорак : гістарычныя апавяданні, эсэ / Алесь Марціновіч. - Мінск : Беларусь, 2019—2020 Кн. 2. - 2020. - 365, [2] с.

Гістарычныя апавяданні і эсэ другой кнігі таксама прысвечаны выдатным людзям, якія нарадзіліся ў беларусі ці якія родам з іншых мясцін, але нямала зрабілі для нашай зямлі. Сярод іх герой вайны 1812 года Якаў Кульнеў, першы расійскі пракурор Павел Ягужынскі, дзекабрыст Іван Гарбачэўскі, апошняя гомельская княгіня Ірына Паскевіч, кампазітар Міхаіл Казімір Агінскі, філосаф Адам Сузін, даследчык Паміра і Поўначы Ота Шміт, мастак Альфрэд Ромер і інш. Дзякуючы высокаму майстэрству аўтара, чытач увачавідкі перанясецца ў той час, пра які ўзгадваецца.

 

Першацвет : проза і паэзія маладых : альманах. Выпуск 4 / рэдакцыйны савет: А. М. Карлюкевіч (старшыня) і інш.] МінскМастацкая літаратура — 2020. - 94 с.

У зборнік «Першацвет» увайшлі творы дзесяці празаікаў і дзесяці паэтаў, якія сталі пераможцамі Міжнароднага конкурсу на лепшы твор сярод маладых літаратараў.

 

Ажэшка, Э. Над Нёманам; Gloria victis : раман, навелы / Эліза Ажэшка ; пераклад з польскай [і каментар] Анатоля Бутэвіча ; [прадмова С. Воцінавай ; навуковы рэдактар І. Саверчанка]. — (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя I, Мастацкая літаратура).

Жыццё і дзейнасць Элізы Ажэшкі (1841–1910) цесна звязаны з Беларуссю. Яна жыла спачатку ў ваколіцах Гродна, а пасля ў самім горадзе, дзе зараз знаходзіцца яе дом-музей. У час паўстання 1863 г. была сувязной паўстанцкага атрада, асабіста знаёма з Францішкам Багушэвічам, Рамуальдам Траўгутам. Водгулле паўстання асабліва адчуваецца ў цыкле навел «Gloria victis» – «Слава пераможаным», якія Ажэшка ўключыла ў сваё апошняе прыжыццёвае выданне (1910 г.). Не пазбаўлены гэтага і раман «Над Нёманам», створаны ў 1887 г. У ім апісаны падзеі, што з даўніх часоў адбываліся на Гродзеншчыне.

 

 

 

Куляшоў, А. А. Выбраныя творы / Аркадзь Куляшоў ; [укладанне, прадмова і каментар Т. Грамадчанка.— Мінск : Беларуская навука, 2020. — 636 с. : [4] л.

У кнізе сабрана ўсё самае значнае, што выйшла з-пад пяра народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова (1914-1978), ні з кім не параўнанага лірыка і аўтара эпічных паэм. Зацікавіць чытача і шматгадовае ліставанне Аркадзя Куляшова з яго рускім сябрам — выдатным паэтам Аляксандрам Твардоўскім.

Сто другі том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

 

 

 

 

Кошур, С. А. Край запаветных мрояў / С.А. Кошур. — Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. — 248 с.

Кнiга прыадкрывае таямнiцы гicторыi наднѐманскага краю, расказвае пра лѐс таленавiтых людзей, якiя ўвабралi сваѐй душой непаўторнае хараство роднай зямлi, i яна дала натхненне i штуршок для мастацкiх i творчых адкрыццяў. Аўтар перагортвае старонкi гiсторыi цiкавых мясцiн Гродзеншчыны, раскрывае таямнiцы старых фотаальбомаў, расказвае пра мясцiны свайго дзяцiнства. Кнiга прызначана школьнiкам, настаўнiкам i ўсiм, хто цiкавiцца гiсторыяй Бацькаўшчыны.

 

 

Броўка, П. Жывучая галінка : вершы: для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / Пятрусь Броўка ; складальнік А. С. Масла ; мастак К. С. Баранава. —  Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 32 с.. — (Кнігі нашага дзяцінства).

У вершах Петруся Броўкі - любоў і захапленне роднай зямлёй, яе прыродай, гонарам за людзей і гераічным мінулым. Вершы, сабраныя ў гэтай кнізе, толькі невялікая частка паэтычнай спадчыны народнага паэта, але кожны з іх - сапраўдныя залацінкі.

Адкрывайце для сябе наноў класікаў беларускай літаратуры, расчытвайце і спасцігайце сэнсы, закладзеныя імі ў творах.

 

 

Кажура, В. Слоўца да слоўца: амонімы для пачатковай школы : для мал. шк. узросту / В. Кажура ; маст. Т. Пінчук. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 32 с. — (Таямніцы беларускай мовы).

Багацце нашай мовы, якое называецца Лексікай, – невычэрпная крыніца, якая дорыць словы-самацветы для стварэння незвычайных прыгод, карцін, замалёвак. Толькі варта вельмі ўважліва паставіцца да Слова. У кнізе сабраны невялічкія рыфмаванкі, якія дапамогуць пазнаёміцца, зразумець і засвоіць раздзел лексікі, які называецца амонімы – словы, што гучаць аднолькава, але маюць рознае значэнне. Калі цяжка будзе растлумачыць значэнне таго ці іншага амоніма, падказку можна знайсці ў “Тлумачальным слоўніку”.

 

 

 

Павлович, Р. К. Пинская военная флотилия в боях за Беларусь летом 1941 года : для сред. и ст. шк. возраста / Р. К. Павлович. — Минск : Белорусская Энцыклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 48 с.

Какое отношение имеет Пинская речная военная флотилия к Республике Беларусь? Ведь у нас не было и нет своего моря, разве что Минское, которое, как известно, на самом деле и не море вовсе, а водохранилище.

Но корабли, в том числе и военные, ходили и ходят не только по морям, но и по рекам и озёрам, а ими наша Беларусь отнюдь не бедна. У нас есть судоходные Днепр, Припять, Березина, Нёман, Западная Двина. Во время войн ХХ столетия почти на всех на них действовали речные военные флотилии разных государств (России, Польши, Советского Союза, Германии). Не стала исключением и Великая Отечественная война.

Новая книга кандидата исторических наук Р. К. Павловича рассказывает о создании Пинской речной военной флотилии и о её участии в боевых действиях в начальный период Великой Отечественной войны. Автор подробно описывает действия флотилии в первые недели немецко-фашистского нашествия, приводит яркие примеры массового героизма командиров и краснофлотцев Пинской флотилии, сражавшихся на реках Беларуси (Пина, Припять, Березина). 27 моряков флотилии погибли смертью героев, защищая нашу республику летом 1941 г. Их имена, служебные должности, воинские звания, дата и район гибели приводятся в конце книги.

Книга легко читается, отлично оформлена. Чёрно-белые фотографии помогут читателям более точно представить те героические и трагические события, которые происходили в начальный период Великой Отечественной войны, а современные цветные фотоснимки свидетельствуют о том, что в Беларуси память о красноармейцах, старшинах и командирах Пинской флотилии, а также их кораблях продолжает жить в сердцах благодарных потомков. Несколько фотографий, как чёрно-белых, так и цветных, приводятся впервые.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, для проведения педагогами занятий на уроках. Издатели надеются, что она будет не только учебным пособием, прекрасным подарком, но и поможет сохранить священную память о моряках Пинской речной военной флотилии - единственного флотского соединения, защищавшего Беларусь от гитлеровских захватчиков летом 1941 г., - в сердцах юного поколения нашей республики, не затронутого военным лихолетьем. Мы должны сохранить память о героях, чтобы не потерять самих себя.

 

 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений : [в 7 т. / редакционный совет: В. П. Андрейченко и др.] Т. 1 : Государствообразующие процессы. Государственное строительство (этапы становления). Институты власти и управления. Национальная правовая система. Конституционные права и свободы граждан. Гарантии их обеспечения. Население. Государственные языки. Административно-территориальное устройство / [А. Г. Боброва и др. ; научно-редакционная коллегия: А. Н. Бодак и др.]. - 2020. - 631 с.

 

 

 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений : [в 7 т. / редакционный совет: В. П. Андрейченко и др.]. — Т. 2: Безопасность граждан, общества, государства / [В. В. Андрухов и др. ; научно-редакционная коллегия тома: С. В. Зась и др.]

 

 

 

 

 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений : [в 7 т. / редакционный совет: В. П. Андрейченко и др.] Т. 3 : Экономическое развитие / [Н. А. Абрамчук и др. ; научно-редакционная коллегия тома: М. В. Мясникович и др.]. - 2020. - 795 с.

 

 

 

 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений. В 7 т. Т. 4. Агропромышленный комплекс. Архитектура и градостроительство. Беларусь на мировой арене / М. Н. Антоненко [и др.] ; редсовет: В. П. Андрейченко [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 733 с.

В томе приводятся обширные сведения о развитии и становлении агропромышленного комплекса независимой Республики Беларусь, градостроительства и архитектуры на современном этапе. Освещаются международные связи Республики Беларусь. Издание рассчитано на широкий круг читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, студентов, учащихся колледжей и учреждений общего среднего образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси.

 

 

 

 

 

Адкрыцці стагоддзяў : [для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту] / Алена Масла ; [малюнкі В. Дударэнкі ; фотаздымкі В. Дняпроўскага, В. Арловай]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 63 с.

Кожная гісторыя ў гэтай кнізе - як чароўнае шкельца, якое дапамагае знайсці цуды сярод звыклых рэчаў і з’яў. Як з’явілася электрычнасць? Хто прыдумаў гадзіннік і тэлефон? Якія казачныя прадметы былі правобразамі шматлікіх адкрыццяў і тэхнічных дасягненняў? Як рухалі тэхнічны прагрэс беларусы? Чаму навучыліся самі і што далі свету? Адказы на гэтыя пытанні, а таксама жартоўная казачная віктарына — у гэтай пазнавальнай кнізе.

 

 

Федорук, А. Т. Старинные усадьбы Гродненщины : Лидский район, Мостовский район, Новогрудский район, Островецкий район, Ошмянский район / А. Т. Федорук ; [автор предисловия, научный редактор О. Н. Попко ; фото: А. Л. Дыбовский, Д. В. Мурашко, А. Т. Федорук]. - Минск : Беларусь, 2020. - 350, [1] с.

В книге отражены история формирования и современное состояние старинных усадеб, интересные факты об их владельцах. Издание содержит богатый иллюстративный материал (схемы, фотографии).

Для широкого круга читателей, интересующихся культурно-историческим наследием Беларуси, специалистов.

 

 

В ритме летящих лет... : очерки истории комсомола Беларуси / [В. Ф. Гигин и др. ; редактор-составитель В. Ф. Гигин ; предисловие И. В. Карпенко]. - Минск : Звязда, 2018. - 277, [1] с.

Издание посвящено 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Раскрывается история создания и деятельность комсомола Беларуси и его правопреемника - Белорусского республиканского союза молодежи.

Адресовано руководителям и специалистам органов государственного управления, осуществляющим молодежную политику, лидерам и активистам молодежных организаций, научным сотрудникам, изучающим историю молодежного движения, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.

 

 

Жыровічы: пад святым Пакровам = Жировичи: под святым Покровом = Zhyrovichy: Under the Holy Veil : энцыклапедыя / [рэдкалегія: В. У. Ваніна (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 232 с.

З даўніх часоў Жыровічы былі сакральным месцам на карце Беларусі. Пакланіцца Жыровіцкаму абразу Маці Божай, які прызнаны праваслаўнай і каталіцкай канфесіямі цудатворным і ў наш час шануецца не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі, прыходзяць не толькі беларусы, але і людзі з іншых краін, розных сацыяльных саслоўяў. Сведкам шматлікіх войнаў, якія зведала беларуская зямля, сталі сцены Жыровіцкага Успенскага мужчынскага манастыра. Жыровічы вытрывалі шматлікія выпрабаванні і зазналі ліхалецце, сёння гэта - аграгарадок. Тут захоўваюцца традыцыі мінулага і робіцца ўсё для стабільнай сучаснасці і будучыні. У ім дзейнічаюць аграрна-тэхнічны каледж, Успенскі манастыр, Мінская духоўная семінарыя, аб ім складзена гэта Энцыклапедыя. Кніга ўтрымлівае каля 200 артыкулаў, прысвечаных гісторыі і сучаснасці Жыровічаў. Большасць з іх дапоўнены спісам выкарыстанай літаратуры, што мае вялікую каштоўнасць для будучых пакаленняў даследчыкаў. Даведнік будзе цікавы ўсім, хто імкнецца ведаць больш аб гісторыі і сучаснасці сваёй краіны.

 

Цыганок, Н. Л. Осиповичи = Osipovichi: tragik pages : трагические страницы / Н.Л. Цыганок. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 128 с.. - (Беларусь. Трагедия и правда памяти).

Новая книга Неонилы Львовны Цыганок «Осиповичи: трагические страницы» вышла в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в серии «Беларусь. Трагедия и правда памяти» и посвящена событиям Великой Отечественной войны на территории Осиповичского района. В центре внимания — трагедия тотального уничтожения немецко-фашистскими захватчиками мирного еврейского населения региона. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов. Предназначено для всех, кто интересуется историей Беларуси.

 

 

 

 

Буслава айчына : творы пра родную беларусам птушку. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 85, [2] с.. - (Нашы сімвалы).

У другой кнізе серыі “Нашы сімвалы” вас чакаюць неверагодныя сустрэчы з буслом — сімвалам Беларусі.

 

 

І сэрцам, і думамі : зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў 9-м класе / [укладанне А. Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 397, [1] с.. - (Школьная бібліятэка).

У гэты зборнік увайшлі вершы і паэмы для вывучэння беларускай літаратуры ў IX класе. Класіка ад Міколы Гусоўскага да Яўгеніі Янішчыц зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў прыгожага пісьменства.

 

 

 

Хто лепшы рыцар : аповесці, апавяданні / укладанне Аксаны Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 332, [2] с.. - (Серыя "Пазакласнае чытанне").

Ці хочацца вам, каб чытанне было класным, асабліва пазакласнае? Калі так, дык гэтая кніга для вас. Першае каханне, сяброўства і прыгоды, пошукі і знаходкі, праблемы і іх пераадоленне ў творах Алены Васілевіч, Алеся Камароўскага і Міхася Зарэмбы нікога не пакінуць абыякавымі.

 

 

 

 

 

Чаргінец, М. І. За секунду да выстралу : раман / Мікалай Чаргінец ; перавод з рускага Алеся Марціновіча. - 414, [1] с. ББК 84 (4Беи)-44

Эта книга — продолжение романа «Вам — задание». В ней живут и действуют те же герои, сотрудники милиции. Скупо и сдержанно рассказывает автор о трудных послевоенных годах.

Не всем его героям, кто прошел войну на передовой, суждено вырастить своих детей, дожить до старости. Но всех их отличает чистота личных взаимоотношений, ответственность за свои поступки, честность, самоотверженность, мужество, непримиримость к нарушителям социалистической законности.

 

 

 

 

Караткевіч, У. Беларуская песня : [вершы : для старэйшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. - 133, [1] с.

У кнігу класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча (1930-1984) увайшло 100 выбраных твораў, многія з якіх папоўнілі залаты фонд беларускай культуры і вывучаюцца ў школе.

 

 

 

 

Караткевіч, У. С. Збор твораў. У 25 т. Т 18. Малюнкі / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка малюнкаў і каментарыі М. Кенькі]. - 2019. - Мінск. - 509, [1] с.

Васямнаццаты том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча надзвычай своеасаблівы. Пісьменнік раскрываецца ў ім такім, якім чытачы яго яшчэ, магчыма, не ведалі. Упершыню яны ўбачаць малюнкі майстра мастацкага слова Уладзіміра Караткевіча. Малюнкі незвычайныя. Сярод іх— ілюстрацыі да ўласных твораў, віды старажытных замкаў і замалёўкі гістарычных персанажаў, а таксама аўташаржы і сяброўскія шаржы, сатырычныя і гумарыстычныя малюнкі. Праз іх асабліва выяўляюцца асоба творцы, яго ўнутраны свет.

 

 

 

 

Кажура, В. В. Азбука ў загадках : [для малодшага школьнага ўзросту] / Віктар Кажура. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 32 с. - (Маленькі прафесар).

Азбука ў загадках вядомага аўтара Віктара Кажуры і маладой мастачкі Марыі Мароз - гэта захапляльны свет, нзселены разнастайнымі раслінамі і жывёламі, прыгожымі прыроднымі з'явамі і казачнымі героямі. Што ні старонка - то новыя загадкі. якія пачынаюцца на пэўную літару. А ў якасці падказак выкарыстоўваюцца лексічныя значэнні слоў. Адгадкі таксама ёсць. але назіральнаму чытачу не абавязкова падглядваць у іх: адказы схаваныя ў маляўнічых выявах. Выданне прапануецца для выкарыстання на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах агульнаадукацыйных школ.

 

 

 

Доманская, Л. В. Хозяин на каждом столе : [для младшего школьного возраста] / Л. В. Доманская. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 23, [1] с.

Сколько сил отдаёт земля, сколько трудятся люди — хлеборобы, пекари, чтобы у нас на столах появился хлеб? Каким был первый хлеб, как научились его печь, как люди усовершенствовали способы обработки земли под засев и изобретали необходимую технику — эти и другие секреты раскрываются в этой книге.

 

 

 

 

Масленицына, И. А. Михал Клеофас Огинский : [для среднего и старшего школьного возраста] / И. Масленицына, Н. Богодзяж. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 43 с.. - (История для школьников).

Дипломат и повстанец, политический деятель и эмигрант… Потомки же помнят князя Михала Клеофаса Огинского в первую очередь как композитора. Маловероятно, что найдётся тот, кто не узнает его полонез «Прощание с Родиной» с первых же тактов. Богатая на события, наполненная бескорыстным служением Родине биография князя достойна того, чтобы быть известной в Беларуси, Литве, Польше, тех государствах, которые по праву могут считать его своим героем. Книга предназначена для школьников и всех, кто любит родную историю.

 

 

 

 

Доманская, Л. В. Панда : все о забавных мишках / Л. В. Доманская. - Минск : Белорусская Энциклопедия, 2020. - 24 с.. - (Маленький профессор). Панды считаются самыми привлекательными из редких животных на Земле, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня панды — это символ Всемирного фонда дикой природы. О животных, которые никого не могут оставить равнодушными, рассказывает эта книга.

 

 

 

99 знаменитых мест Беларуси / [составители: Д. В. Кошевар, К. К. Шестовский]. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. — 231 с.

Эта великолепно иллюстрированная книга посвящена Беларуси - стране с богатейшей историей, самобытной культурой и заповедной природой. Она знакомит с 99 знаменитыми историко-культурными, природными и ландшафтными объектами. Почему их 99? Во-первых, 99 - это открытое сакральное число, а во-вторых, каждый читатель вправе найти собственный сотый вариант. Таким местом может стать ваша малая родина или увиденный в странствиях небольшой городок, деревенская церквушка или костёл. Или уютно примостившийся на узкой улочке старинный дом, чудом уцелевший среди лихолетья войн... Главная же задача книги - вдохновить и юных, и взрослых читателей путешествовать по Беларуси, пробудить чувство гордости за свою малую родину, желание побывать в ее известных и Полное описание.

 

 

 

 

Літвін, А. М. Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / Аляксей Літвін. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 143, [8] с.. - (Беларусь памятае: у імя жыцця і міру).

Багата ілюстраванае выданне ўпершыню распавядае аб такой унікальнай з’яве ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, як святкаванне савецкіх свят, прысвечаных дзяржаўным і рэвалюцыйным датам, у партызанскіх атрадах і партызанскіх зонах, а таксама правядзенне партызанскіх парадаў на тэрыторыі Беларусі, вызваленай ад гітлераўскіх захопнікаў. Асаблівая ўвага нададзена партызанскім парадам у Мінску і ў абласных цэнтрах Беларусі, якія адбыліся летам 1944 года. Кніга, падрыхтаваная ў рамках усебеларускай акцыі «Беларусь памятае», прадстаўляе цікавасць для гісторыкаў, навуковых і музейных работнікаў, даследчыкаў, выкладчыкаў вышэйшых і сярэдніх навучальныхустаноў, а таксамаўсіх, хто цікавіцца нацыянальнай гістарычнай спадчынай.

 

 

 

 

Голоса детей войны / составители Л. В. Кашенкова, Л. В. Юргель, Д. С. Якубовичи др.. - Гродно : ЮрСаПринт, 2020. - 385 с.

Книга «Голоса детей войны» состоит из воспоминаний 120 человек, рассказывающих о своих детских впечатлениях об увиденном во время Великой Отечественной войны. Здесь упоминания про учиненные немецко-фашистскими захватчиками карательные операции, спасение белорусскими крестьянами евреев и красноармейцев под угрозой предательства со стороны соседей, впечатления от встречи с немецкими солдатами и советскими партизанами перемежевываются с воспоминаниями о том, как обычным детям хотелось играть и учиться в школе. Но издание не ограничивается только детством, продолжая истории “детей войны”, вынужденных так быстро повзрослеть, чтобы восстанавливать разоренную страну. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Посвящается 75-летию Великой Победы и 80-летию образования Гродненского района.

 

 

 

 

Смирнов, Н. Партизанский "второй фронт" в Беларуси. Имена, факты, операции НКВД (НКГБ) в тылу врага / Николай Смирнов. - Минск : Звязда, 2020. - 421, [2] с., [16] л. ил.

В этой книге речь идет о событиях и фактах героической борьбы на оккупированной врагом территории Беларуси (1941-1944гг.) сотрудников органов государственной безопасности СССР и БССР совместно с местным населением и при поддержке в ходе осуществления своей разведывательной, контрразведывательной и разведывательно-диверсионной деятельности против нацистских оккупантов. Показана роль органов государственной безопасности в решении задач по защите Отечества в условиях войны. Приводятся также отдельные документы, которые определяли основные направления деятельности оперативных отрядов и групп органов (НКГБ) БССР и СССР, примеры из практики профессиональной работы ряда чекистов в партизанских отрядах.

 

 

 

Домаренок, Т. И. Мы не забудем! : рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста] / Татьяна Домарёнок. - Минск : Народная асвета, 2020. - 56 с. - (Беларусь помнит). В этой книге юные читатели познакомятся со своими сверстниками - мальчишками и девчонками, узнают про их жизнь, мечты, планы, дружбу и хорошие дела. Автор обращается к подрастающему поколению нашей страны с призывом хранить добрую память о героях Великой Отечественной войны, не забывать о том, сколько горя и страданий пришлось вынести военному поколению, сколько сил и энергии было вложено для восстановления белорусских городов и сёл. Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

 

 

 

 

Котляров, И. Г. Побег из детства : повесть / Изяслав Котляров ; [художник М. Прянишников]. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 377 с.. - (Дети войны).

Дети войны... В этом теперь привычном словосочетании невольно звучит, будто война для них, подростков, была матерью. Смерти, болезни, голод, обрекающая на жестокость нужда... и бесшабашность, желание быть взрослее, подражание отцам-фронтовикам. Взрывы снарядов и мин на кострах, от которых - смерть да искалеченные судьбы, забирали отчаянных, кого не смогли уберечь предостережения родных. Детская память, возможно, - самое искреннее свидетельство реалий войны и послевоенного времени...Автор поэтических книг Изяслав Котляров и в прозе остается поэтом своей вдохновенной памяти. Обновленный и дополненный вариант повести «Побег из детства» адресуется читателям накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

 

 

 

Трахименок, С. А. По следам Таманцева : повесть / Сергей Трахимёнок. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 138, [1] с.. - (Дети войны).

В настоящую книгу вошла повесть Сергея Трахимёнка «По следам Таманцева». Герои ее - контрразведчики, проводившие операции на территории тогдашней Белоруссии, партизаны и подпольщики. Повесть не относится к детективному жанру, в рамках которого автор работал в последние годы, однако непредсказуемость сюжетных линий, знание материала, на котором строится повествование, те обстоятельства, где герои все время находятся на грани жизни и смерти, делают ее интересной и захватывающей.

Автор верен себе в описании исторических событий и еще раз доказывает, что величие подвига народа не в сокрытии просчетов руководства страны и командования, не в количестве пьедесталов, а в правдивом описании трагедии, которая не смогла этот народ сломить.

 

Доманская, Л.В. Необычные водные обитатели : для мл. шк. возраста / Л. В. Доманская. — Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 24 с. : ил.  (Самые-самые).

О самых необычных обитателях подводных глубин рассказывается в этой книге, с помощью которой, как будто на батискафе, можно погрузиться на дно рек, морей и океанов.

 

 

 

 

Доманская, Л.В. Гиганты подводного мира : для мл. шк. возраста / Л. В. Доманская. — Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 24 с. : ил.  (Самые-самые).

Какая рыба в белорусских водоёмах самая большая, какие гиганты населяют воды мирового океана, сколько весят киты и как долго они могут обходиться без сна — об этом, а также многих других интересных фактах из жизни подводных обитателей планеты рассказывается в этом издании.

 

 

Крищук, И. А. Животные леса. Насекомоядные Беларуси : для мл. и ст. шк. возраста / И. А. Крищук— Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 72 с. : ил.  (Белорусская детская энциклопедия).

Животный мир лесов Беларуси богат и разнообразен. Есть в лесу и незаметные для посторонних глаз обитатели — мелкие млекопитающие. К ним относятся представители отряда Насекомоядные. В Беларуси их обитает 12 видов. Даже начинающие натуралисты скорее всего видели, отдыхая на природе, ежа или крота. Но ведь большинство видов этой группы столь неприметны, что об их присутствии и не подозреваешь. В этой книге рассказывается о наиболее распространённых представителях Насекомоядных: ежах, кроте, бурозубке обыкновенной, бурозубке малой и куторе обыкновенной, а также о малочисленных и малоизученных видах. Материалы книги могут быть использованы при подготовке докладов и сообщений по зоологии, будут интересны всем любителям живой природы.

 

Доманская, Л. В. Медвежьи секреты со всего света : для мл. шк. возраста / Л. В. Доманская. — Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 24 с. : ил.  (Самые-самые).

Какие медведи населяют нашу планету? Почему медведь сосёт лапу, так ли неповоротлив гризли, как кажется, кто из представителей вида — признанный красавчик и кого называют путешественником, у кого из медведей самые маленькие медвежата?.. Эти и многие другие факты из жизни медведей узнают любители живой природы из этой книги.

 

 

 

Лебедько, В. Н. Опасные соседи. Дикорастущие ядовитые растения Беларуси : для мл. шк. возраста / Н. В. Лебедько — Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 72 с. : ил.  (Белорусская детская энциклопедия).

Мир растений уникален и неповторим. Он всегда поражает и удивляет своей красотой и изяществом. Однако, за этой удивительной красотой, может таиться и скрытая опасность. Фитотоксины (яды биологического происхождения) - довольно сильное оружие, которым в совершенстве владеют некоторые растительные организмы. Белорусская детская энциклопедия предлагает вам очередное интересное издание - книгу, в которой переплетается красота и коварство Великого Мира Растений. Задумывались ли вы над тем, сколько видов растений в Беларуси таят в себе скрытую угрозу? Из более чем двух тысяч, произрастающих на её территории, больше ста растений опасны для здоровья человека и могут нанести существенный вред. В этой книге мы рассмотрим двенадцать наиболее опасных ядовитых растений, которые растут по соседству с нами, на дачных участках, у дорог, водоёмов, в ближайшем лесу. Как распознать ядовитое растение, как уберечь себя от отравления, какие меры предпринять, если уже отравился? Все это и многое другое вы узнаете, внимательно изучив «Опасных соседей». Материалы книги помогут вам не только лучше ориентироваться в удивительном мире растений, но и могут быть использованы на уроках биологии, при подготовке докладов и сообщений.

 

 

Савчук, С. С. Растения-малютки : для мл. Шк. возраста / С. С. Савчук. Л. У. Савчук. — Минск : Белорусская Энциклопедия  имени Петруся Бровки, 2020. — 24 с. : ил.  (Самые-самые).Что мы знаем о цветковых растениях − таких крошечных, что невооружённым глазом их практически и не увидишь? Между тем они активно влияют на жизнь нашей планеты: могут принести большую пользу или причинить большой вред. О них, таинственных невидимках, и рассказывается в этой книге, а фотографии, сделанные авторами при помощи микроскопа, позволяют рассмотреть малюток.

 

 

 

Зелянко, С.В. Беларуская мова сярод моў свету: для мал. шк. узросту / С. В. Зелянко. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя  імя Петруся Броўкі, 2020. — 32 с. : іл. — (Таямніцы беларускай мовы). З новай кнігі серыі «Таямніцы беларускай мовы» маленькія беларусы даведаюцца, адкуль пайшла наша родная мова, якое месца яна займае сярод моў свету, з якімі мовамі мае сваяцкія стасункі. Падчас чытання дзеткі будуць спасцігаць асновы мовазнаўства, вучыцца паважаць родную мову і мовы іншых народаў. Выданне ўтрымлівае рознабаковыя звесткі, а таксама займальныя заданні.

 

 

Курловіч-Бяляўская, П. С. Пасланне сівых стагоддзяў : унікальныя скарбы Беларусі / П. С. Курловіч. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 39 с. - (Гісторыя для школьнікаў).

Беларусь часта называюць краінай скарбаў. І сапраўды, беларуская зямля багатая знаходкамі розных часоў. Кніга знаёміць чытачоў з цікавымі артэфактамі праз прызму беларускай гісторыі. Тут разглядаюцца скарбы розных відаў (рэчавыя, грашовыя і грашова-рэчавыя), раскрываюцца мэты, з якімі яны былі ўхаваны, а таксама надаецца ўвага звесткам аб выяўленні скарбаў і іх вывучэнні навукоўцамі. Выданне прызначана для вучняў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быць цікавым для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.

 

 

Долготович, Б. Д. Панфиловцы. “Шли на бой, заслоняя Родину собой” : для сред. и ст. шк. возраста / Б. Д. Долготович. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020 — 40 с. : ил. — (История для школьников).

В книге известного белорусского военного историка, подполковника в отставке Б.Д. Долготовича впервые в Беларуси на документальной основе раскрывается подвиг в Великую Отечественную войну воинов легендарной 316-й панфиловской стрелковой дивизии, преградивших в суровые дни поздней осени 1941 года дорогу к Москве танковым ордам нацистов. В центре повествования бои и массовый героизм личного состава знаменитой 4-й роты 1075-го стрелкового полка, которой командовал белорус капитан Павел Михайлович Гундилович, уроженец деревни Литвяны Узденского района Минской области. 28 бойцов и командиров этой роты были удостоены звания Героя Советского Союза за беспримерный героизм, проявленный 16 ноября 1941 года в схватке с танками гитлеровцев в бою у железнодорожного разъезда Дубосеково, недалеко от старинного русского города Волоколамск. Их имена прогремели тогда на всю огромную страну как символ стойкости и самоотверженности защитников Родины. Краткие биографии этих героев приводятся в книге. Кроме того отважная рота отличилась не только в этом бою, но и во многих других сражениях, везде проявляя воинское умение и самоотверженность. И всегда впереди бойцов шёл их храбрый командир белорус Павел Михайлович Гундилович. В книге рассказывается о его непростой судьбе, о прекрасных личных качествах, о сражениях, в которых он участвовал, о наградах, которых был удостоен за свой героизм. Здесь же читатель найдёт интересные сведения о легендарном командире дивизии генерал-майоре Иване Васильевиче Панфилове, о боевом соратнике и друге Павла Гундиловича политруке роты Василии Георгиевиче Клочкове. Книга предназначена для школьников и всех, кто интересуется правдивой историей Отечества и хочет быть настоящим патриотом своей страны.

 

 

Зьніч Святло з Жыровіч : вершы / Зьніч «Святло з Жыровіч — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. — 95 с.

У кнігу вершаў «Святло з Жыровіч» увайшлі лепшыя творы, напісаныя манахам Іаанам.

 

 

 

Зубры — гаспадары : [творы пра беларуских волатаў / укладальніца А. Спрынчан ; ілюстрацыі У. Жука]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020.— 79, [1] с. (Нашы сімвалы).У першай кнізе серыі «Нашы сімвалы» вас чакаюць неверагодныя сустрэчы з зубром — сімвалам Беларусі.Чытайце — і ганарыцеся.

 

 

 

 

Ненадавец, Я. А.Жужнела пчолка, жужнела… / Я. А. Ненадавец, А. М. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 255 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця). Кніга прысвечана гісторыі бортніцтва, узнікненню і развіццю рамачнага пчалярства ў Беларусі. Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гэтага старажытнага промыслу. Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі пчаляры часта асацыіраваліся з ведаючымі людзьмі, здольнымі да чараўніцтва. Выкарыстоўваюцца шматлікія вусна­паэтычныя і літаратурныя творы, у якіх закранаюцца розныя аспекты ўзнятай тэмы. Прызначаецца ўсім, хто цікавіцца таямніцамі духоўнай і матэрыяльнай спадчыны беларускага народа.

 

 

 

 

Сардаров, Армен Сергеевич  Обретение рая : сады и парки в белорусской и мировой архитектуре / А. С. Сардаров. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 127 с.

На протяжении всей человеческой истории люди стремились совершенствовать среду своей жизнедеятельности. Одним из средств для достижения этого было включение в жизненное пространство элементов естественной природы: деревьев, кустарников, цветов. Идеальный, поту-сторонний мир в различных религиях даже представлялся в виде «райского сада», который необходимо обрести человеку.Садово-парковое искусство, таким образом, развивалось у многих народов именно как идея лучшей, «идеальной» жизни. Несмотря на стилевые и национальные особенности садово-паркового искусства разных народов, было много и общего, восходящего к идее божественной красоты и прекрасного совершенства. Белорусская архитектура достигла в этом виде искусства удивительных высот и разнообразия. Адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей архитектуры.

 

 

Арочка, М. Выбраныя творы / Мікола Арочка; уклад, прадм., камент. С. Чыгрына. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 540 с.: [4] л. іл. — («Беларускі кнігазбор»: Серыя 1. Мастацкая літаратура).

У кнігу выбраных твораў доктара філалагічных навук, пісьменніка Міколы Арочкі (1930–2013) увайшлі вершы і літаратуразнаўчыя артыкулы, напісаныя ім у розныя гады жыцця, а таксама вядомыя раней драматычныя паэмы «Крэва», «Судны дзень Скарыны» і новая паэма «Каранацыя Міндоўга».Сто першы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

 

 

 

 

 

Котляров, Изяслав Григорьевич (род. 1938). Замковое время Беларуси = [Замкавы час Беларусі] : летописная поэма / Изяслав Котляров ; [предисловие А. А. Ковалени ; перевод с русского С. Шах]. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 373, [2] с.

Замковое время Беларуси = Замкавы час Беларусі : летописная поэма / Изяслав Котляров ; пер. с рус. Софьи Шах. Летописная поэма Изяслава Котлярова «Замковое время Беларуси» является своеобразным продолжением его книги геральдических сонетов «О, Беларусь, ты гербная держава!». В ней автор сумел высказать своё размышление о богатстве национального наследия, ратной славе белорусского народа, тех, кто стоял у истоков белорусской государственности; охватить поэтическим взглядом историю замковых сооружений, которыми богата Беларусь. Поэт не только сближает времена и события, но и чувствует свою неотъемлемую причастность к ним. Поэма об исторических белорусских реалиях богато иллюстрирована и приобретает ещё более убедительную тональность в переводе Софьи Шах. Книга будет интересна всем любителям отечественной истории Беларуси и её героического прошлого.

 

 

 

 

 

Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения / Д. В. Дубовик [и др.]; под общ. ред. В. И. Парфенова, А. В. Пугачевского; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эксперим. ботаники им. В. Ф. Купревича. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 407 с.: ил.

В книге обобщены сведения о биологических, экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в природных и нарушенных экосистемах Беларуси. Охарактеризованы способы и история проникновения этих видов на территорию страны, даны рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению истребительных и других мероприятий, направленных на ограничение их расселения. Приведено 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных видов сосудистых растений по территории Беларуси. Предназначена для работников системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалистов лесного хозяйства и зеленого строительства, научных работников и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии.

 

Озаричи - лагерь смерти :  документы и материалы /  сост. М.И.Богдан и др. -  Мн.:  Согласие,  1997. -  132с.

Книга посвящена одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны — массовой гибели мирного населения Беларуси в Озаричских лагерях смерти, известных также под общим названием «Озаричский лагерь смерти». Лагеря, располагавшихся под открытым небом на территории современных Калинковичского, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области. В марте 1944 года нацистские оккупанты заключили в них около 50 тысяч человек — детей, женщин и стариков, а также тифозных больных. В лагерях и по пути к ним были расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий свыше 9 тысяч человек, остальные были спасены Красной Армией. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов. Предназначено для всех, кто интересуется историей Беларуси.

 

Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных : мемарыяльны комплекс "Масюкоўшчына" / Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 123, [4] с. - (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).

Кніга выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» з серыі «Беларусь. Трагедыя і праўда памяці» прысвечана адной з самых трагічных старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі - масавай гібелі савецкіх ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У 1941-1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду, холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек.

Шмат увагі нададзена пытанням увекавечання памяці абаронцаў Айчыны. Выданне ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.

 

 

Нам не трэба вайны! : беларускія паэты пра Вялікую Айчынную вайну. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 31, [1] с.. - (Кнігі нашага дзяцінства).

З моманту вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мінула 75 гадоў, але боль ад перажытага беларускім народам не сціхае да нашага часу. Тэма Вялікай Айчыннай вайны заўсёды была актуальнай для творчасці беларускіх пісьменнікаў, асабліва тых, хто стаў сведкам гэтых падзей. Боль­шасць вершаў, сабраных у кнізе, напісаны ў часы ваеннага ліхалецця. У іх адлюстраваны думкі і надзеі людзей, вера ў спакойную мірную будучыню, гучыць пратэст супраць вайны і прыгнёту.

 

 

 

         Долготович, Б. Д. Созвездие героев земли белорусской / Б. Д. Долготович, А. А. Коваленя. - Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2019. - 360с.. - (Беларусь помнит : во имя жизни и мира).

Великая Отечественная война в истории страны и в биографиях миллионов людей стала тем рубежом, который едва ли не каждодневно напоминает нам о себе до сих пор. Солдаты, офицеры, генералы на поле боя постоянно проявляли смелость и бесстрашие, инициативу и воинское мастерство, готовность к самопожертвованию во имя освобождения Отечества. Книга серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» посвящается героям белорусской земли, тем, кто с любовью к родной земле, пренебрегая опасностью, иногда ценой собственной жизни, исполнил свой гражданский долг и навсегда останется в народной памяти. Среди них летчики и танкисты, моряки и связисты, пехотинцы и кавалеристы, медики и артиллеристы, а также белорусские партизаны и подпольщики — герои борьбы в тылу врага. Иллюстрированная энциклопедия, подготовленная в рамках всебелорусской акции «Беларусь помнит» представляет интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием.

 

 

 

Память бережно храним. Великой Победе посвящается : для среднего и старшего школьного возраста / состовитель О. А. Черепковская. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 72 с. : ил.. - (Белорусская детская энциклопедия).

        В иллюстрированной энциклопедии «Память бережно храним. Великой Победе посвящается» рассказывается о наиболее запоминающихся мемориальных комплексах и памятниках нашей страны, установленных в честь защитников и освободителей Родины, жителей белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками вместе с людьми, узников нацистских лагерей смерти. В ней рассказывается о героях войны, о Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где бережно хранятся исторические документы о войне. В книге также помещены произведения белорусских художников на военно-патриотическую тематику.

Данное издание поможет расширить и закрепить знания о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах героев войны, сформировать чувство патриотизма, сопереживания людским судьбам. Книга предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для тех, кто интересуется историей своей Родины.

 

 

Пригодич, З. К. Созидатели / Зиновий Пригодич ; [предисловие А. Карлюкевича]. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 2019. – 459.

Книга Зиновия Пригодича “Созидателя”включает в себя четырнадцать бесед со знаковыми фигурами белорусской культуры. Это беседы-эссе, беседы-портреты, беседы-очерки, в которых глубокои всесторонне раскрываются характеры известных личностей, их духовный и моральный мир, их интересы, иногда драматические судьбы. Книга будет интересной и полезной для тех, кто небезразличен к родной культуре, творческим достижениям и проблемам национального искусства,  кто интересуется жизньюи деятельностью выдающихся белорусских творцов. Читатель найдетв книге ряд малоизвестных фактов из их биографий, познакомится с занимательными историями, о которых нечасто можно прочитать в печати, откроет для себя немало нового и неожиданного.

 

 

Чергинец, Н. И. Следствие продолжается. Финал Краба : [повести] / Николай Чергинец . - Минск : Харвест, 2016. - 416 с.

Произведениям Н. И. Чергинца присущи сюжет, основанный на фактах, динамичность событий и возрастающее по мере приближения к развязке напряжение. Преступники в произведениях автора действуют осторожно, изворотливо и дерзко, справиться с ними нелегко. Но сотрудники уголовного розыска, рискуя своей жизнью, встают у них на пути.В сборник вошли 2 повести автора: "Следствие продолжается" и "Финал Краба".Издание посвящено 100-летию белорусской милиции.

 

Чаропко, В. Свидригайло / Виктор Чаропко. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. - 94, [1] с.. - (Великие князья ВКЛ)

Иллюстрированная книга «Свидригайло» белорусского историка Виктора Чаропко продолжает книжную серию «Великие князья ВКЛ»,Издание посвящено великому князю Свидригайло, его неутомимой деятельности и неспокойной эпохе.В книге описываются события гражданской войны, происходившей в Великом Княжестве Литовском в 1432-1438 гг.Многочисленные иллюстрации позволяют ярче представить историческую атмосферу описываемых событий.Адресовано широкому кругу читателей, интересующих отечественной историей.

 

Чаропко, В. Ягайло / Виктор Чаропко. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2018. - 94, [1] с.. - (Великие князья ВКЛ).Эта книга посвящена незаурядному правителю - великому князю литовскому и королю польскому, основавшему династию Ягеллонов, которая впоследствии была правящей на протяжении 200 лет в ряде европейских государств.Историки по-разному оценивают жизнь и деятельность великого князя литовского Ягайло, избранного польским королем. Виктор Чаропко объективно анализирует судьбу и деятельность этой, несомненно, выдающейся личности на основании свидетельств современников, а также исследований белорусских, польских, российских историков.Ягайло, внук Гедимина и старший сын Ольгерда от второй жены, был, по мнению историков, прекрасным политиком, успешным стратегом и практичным тактиком. Под его руководством была одержана победа над крестоносцами в знаменитой Грюнвальдской битве. Когда Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и стал королём Польши под именем Владислав II, он продолжал заботиться и о родной земле. Польский хронист Ян Длугош даже укорял Ягайло за чрезмерную любовь к ней: «Свою Отчизну, Литву, семью, братьев так сильно любил, что все богатства и прибыли королевские отдавал на защиту и обогащение Литвы...». Автор книги согласен с Я. Длугошем, что Ягайло «имел простое, но золотое сердце».О значении личности Ягайло свидетельствуют и включенные в книгу фотографии памятников ему в Кракове (Польша) и Нью-Йорке (США).

 

Чаропко, В. Ольгерд / Виктор Чаропко. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. - 94 [1] с.. - (Великие князья ВКЛ).

Издание посвящено великому князю Ольгерду Гедиминовичу, чья политическая и военная деятельность оказала большое влияние на историю Восточной Европы XIV века.Из летописных сведений известно, что Ольгерд проявил себя как мудрый, находчивый и воинственный правитель.Как пишет автор книги, Ольгерд «не только защищал свою державу от агрессивного натиска крестоносцев, но и собирал воедино разрозненные восточноевропейские земли, освобождал их от татарского ярма, продолжал государственное строительство, начатое его предшественниками. При Ольгерде Великое Княжество Литовское действительно стало великим».Многочисленные цветные иллюстрации дополняют описание жизни и подвигов князя, добавляя глубины и достоверности повествованию.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

 

 

З Бацькаўшчынай у сэрцы : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / [укладальнік В. Рацэвіч ; прадмова В. Казакова]. - Мінск : Звязда, 2018. – 279.

Чацвёртая кніга серыі «Адрасы Беларусі ў свеце» прысвечана такім краінам, як Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан.Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаюцца са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі.Выданне з'яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і Цэнтральнай Азіі, нашы культуры цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта - нарысы і эсэ, гутаркі, развагі і вершы, сабраныя пад адной вокладкай.

 

 

 

 

Проект "Детство, опаленное войной" : Информационный бюллетень № 1. Новости проекта. Декабрь 2019 / [состовители Л. В. Кашенкова, Л. В. Юргель]. - Гродно : Гродненская районная организация "Надежда" ОО "БСЖ", 2019. - 20 с.

 

 

 

 

Трудовой кодекс Республики Беларусь : [от 26 июля 1999 г.. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2019. – 284.Трудовой кодекс Республики Беларусь Издание выпущено с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года. По состоянию на 28 января 2020 года.Издание содержит алфавитно-предметный указатель и постатейное оглавление.

 

 

 

 

 

Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28 августа 2012 года с изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 185-3, вступающими в силу с 1 января 2020 года.Издание содержит перечень законов Республики Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс.Жилищный кодекс Республики Беларусь снабжен алфавитно-предметным указателем.

 

 

 

 

Аляшкевіч, А. Замкавая гара : раман / Алесь Аляшкевіч ; [мастак А. Г. Званароў]. - Мінск : Звязда, 2019. – 413.

Гістарычны раман Алеся Аляшкевіча паглыбляе чытача ў амаль легендарнае ХІІІ стагоддзе. У творы падаюцца выразныя карціны з жыцця тагачаснага Полацкага гаспадарства, Новагародскага, Пінскага, Берасцейскага княстваў, каралеўства Літва, якія вялі жорсткую і крывавую барацьбу з крыжакамі і мангола-татарскімі заваёўнікамі. Перад нашымі вачыма паўстаюць вобразы мужных сыноў-абаронцаў Айчыны — князёў Войшалка, Таўцівіла, Шварна, Аляксандра Неўскага, Давыда Гарадзенскага, першага караля Літвы Міндоўга і каралевы Марты з іх шчырымі мроямі, пачуццямі і перажываннямі, з іх узнёслым, але часта драматычным каханнем…Кніга не пакіне чытачоў раўнадушнымі, асабліва тых, каго хвалюе і цікавіць гістарычная і культурная спадчына Радзімы.

 

Пакланюся матулі роднай : вершы / [укладанне В. Шніпа ; мастак А. Кузьміч]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2019. – 125.

 

 

 

 

 

 

Быкаў, В. Знак бяды; Абеліск; Жураўліны крык : аповесці / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 397, [2] с.. - (Напісанае застаецца).

 

 

 

 

 

Шатыренок, И. С. Авторская колонка / Ирина Шатырёнок ; [предисловие Н. Свиридо]. - Гродно : ЮрСаПринт, 2018. - 258 с.

Писательница и литературный критик Ирина Шатырёнок издала необычную книгу — «Авторская колонка». Она собрала свои публикации на сайте газеты «Вечерний Гродно» под одной обложкой.
С «Вечёркой» известный литератор уже пять лет. В конце каждого месяца мы привыкли ждать от Ирины Сергеевны новый материал. С завидной регулярностью  пишет о том, что беспокоит её в литературе, культуре и не только. Темы колонок не ограничиваются острыми вопросами современного писательства и книгоиздания («О профессионалах и любителях в литературе», «Осторожно, «недетские», картинки!», «Оборотная сторона творчества» и другие), есть малоизвестные воспоминания о гродненцах («Тайна старой тетради», «В тени Василя Быкова», «Клецков и Карпюк: две судьбы»), личные истории, которые обретают знаковость в контексте времени («Автограф Адама-грешника», «Почти Печорин», «Послевкусие-2017»). Всего в книжке 50 статей, которые, сменяя друг друга, сливаются в любопытный культурологический поток.

 

Павач, А. Легенды не старой Гародні / А.Павач. – Гродно: ТАА “ЮрсаПрынт”, 2018. – 158 с.

Кніга гарадзенскага гісторыка, краязнаўца, аўтара кніг “Пад крылом Каложы”, “Красная книга Гродно”, “Шпацыр па Гародні” Андрэя Павача. Па-сапраўднаму чароўнае выданне, аздобленае фантастычнымі малюнкамі і афортамі вядомага беларускага мастака Івана Русачака, выйшла з нагоды 890-годдзя Гродна. Змяшчае больш 200 легенд і паданняў, якія распавядаюць пра паходжанне гарадскіх тапонімаў, знакамітых асоб, будынкі, плошчы і вуліцы горада. Маюцца тут і гісторыі, звязаныя з простымі гараджанамі, якія пераказваліся як анекдоты і нават жахі. Сабраныя пад адной вокладкай гісторыі падзеленыя на сем раздзелаў: “На гарадзенскай брукаванцы”, “Рыцары, дойліды ды… малпачка”, “Каралеўскі дом”, “Госці. Званыя ды не вельмі”, “Людзі ды кветкі з-над Нёмана”, “Доўгая, доўгая дарога…”, “Нашыя байкі”.Кніга прысвечана памяці Віктара Юр’евіча Саяпіна.Яна будзе карысна экскурсаводам, настаўнікам гісторыі, вучням старэйшых класаў, і ўсім, хто цікавіцца загадкамі Гродна.

 

Кузняцова, Ю. А. Першая вандроўка Мышкі : казка / Юлія Кузняцова ; [пераклад на беларускую мову В. Рацэвіч ; ілюстрацыі А. Ястрамской]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - [35] c.

Падчас сваёй першай вандроўкі карова Мышка і голуб Док знойдуць новых сяброў, дапамогуць дзяўчынцы Асі вярнуць кагосьці вельмі важнага і... Не, не будзем расказваць усе таямніцы! Але што гэта? Мышка і Док не заўважылі яшчэ аднаго пасажыра! А ты знойдзеш маленькага слімака на кожным малюнку?

 

Беларускае лета : вершы, казкі, апавяданні / [укладальнік В. А. Шніп ; ілюстрацыі Л. Зубец]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 157,

У зборнік «Беларускае лета» ўвайшлі лепшыя вершы, казкі, апавяданні пра лета і летнія святы беларускіх пісьменнікаў. Сярод твораў, на якіх выхавалася не адно пакаленне дзяцей, шмат і новых, напісаных нашымі сучаснікамі. Зборнік будзе добрым дапаможнікам для дарослых і дзяцей у падрыхтоўцы да ранішнікаў, прысвечаных лету

 

 

Дзіцячы атлас Беларусі : птушкі / [тэкст Н. Карліонавай] ; [укладанне П. Грынчанкі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 51 с.

Выдатная iдэя — прадставiць для юных чытачоў iх радзiму ва ўсёй разнастайнасцi, наглядна, сцiсла, з цiкавымi фактамi. На гэты раз мы знаёмiмся з птушкамi — i нават дарослых чытачоў чакаюць адкрыццi. Цi ведалi вы, напрыклад, што самая малая беларуская птушка — жоўтагаловы каралёк, а самая вялiкая — лебедзь‑шыпун? Што птушаняты ўдода ў выпадку небяспекi дзейнiчаюць як скунс, а зязюля, каб падкiнуць яйка ў чужое гняздо, iмiтуе голас каршука, адганяючы гаспадара? Першыя разгорты атласа прысвечаны апiсанню птушак усiх абласцей Беларусi, суправаджаюцца фотаздымкамi i геаграфiчнымi картамi. Далей прыводзяцца неверагодныя факты пра птушак свету, расказваецца пра кальцаванне, даюцца прыказкi, прымаўкi i загадкi пра птаства. А з дапамогай спасылак чытач можа знайсцi ў iнтэрнэце шмат дадатковага матэрыялу.

 

Традиции суверенной Беларуси / [над изданием работали: И. Б. Акулович и др.]. - Минск : БЕЛТА, 2019. - 254, [1] с.

 

 

 

 

Беларусь партизанская: иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны / [под общей редакцией А. М. Литвина. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 348, [3] с.

Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75‑летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75‑летию Великой Победы представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную партизанскому движению - уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны.Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.

Современная геральдика Беларуси / В. И. Адамушко, М. М. Елинская. - 2-е изд. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2014. - 533, [1] с.

Книга посвящена современным геральдическим символам Республики Беларусь. В издании приводятся подробное описание и история создания гербов и флагов 197 административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, среди которых Государственные Герб и Флаг, гербы и флаги областей, районов, городских посёлков и деревень. Книга знакомит с основными правилами и законами науки о гербах, краткой историей развития белорусской территориальной геральдики. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

 

 

 

Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать: иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны: [к 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Великой Победы / редколлегия: В. В. Андриевич (главный редактор) и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 302, [1] с.

Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75‑летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75‑летию Великой Победы в рамках всебелорусской акции «Беларусь помнит» представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную трагедии белорусских деревень, сожженных нацистами вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны. Книга наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской земле, жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших. У каждого народа есть места, которые являются его символами, местами национального поклонения, примирения, памяти. У белорусского народа это Хатынь. Название белорусской деревни стало символом трагедии белорусского народа в ХХ веке. В каждой области Беларуси есть мемориалы на месте уничтоженных фашистами деревень. И каждый, кто посещает их, забирает с собой, даже не осознавая этого, маленький огонек большой памяти белорусского народа. Жгучая боль этих сожженных белорусских деревень - это боль и память всей страны. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.

 

Брест = Брэст = Brest : 1000 / [составитель А. Н. Вабищевич ; редколлегия: В. В. Андриевич (главный редактор) и др. ; фото: А. П. Дрибас, В. В. Пошелюк]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 455 с.

Книга посвящена 1000-летию Бреста — одного из древнейших городов Беларуси, прошедшего славный путь от городища на речном мысе до цветущего, яркого, самобытного современного города. Исторический очерк, а также тематические разделы представляют город во всей его многогранности, рассказывают о развитии экономики, культуры, образования, здравоохранения, о спортивных достижениях, градообразующих предприятиях и производствах, международных связях. Цветные развороты и иллюстрации наглядно показывают уникальность и самобытность города.Издание предназначено для всех, кто интересуется историей и современным состоянием городов Беларуси, хочет больше узнать о стране и её людях, а также будет полезным для жителей Бреста и региона, гостей Беларуси, всех, кто гордится достижениями своей страны.

 

Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс XVI — першай паловы XX ст. [Выяўленчы матэрыял] : альбом / Г. А. Флікоп-Світа ; [навуковы рэдактар Б. А. Лазука ; фота М. П. Мельнікава] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Музей старажытнабеларускай культуры. - Мінск : Беларуская навука, 2019. - 365 с. У альбоме прадстаўлена 280 абразоў з калекцыі Музея старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Некаторыя пададзены і з асобнымі фрагментамі, таму надрукавана 342 ілюстрацыі. Усяго ў музейным зборы – больш за 700 абразоў. Ён – адзін з самых вялікіх у Беларусі. Пачынаецца альбом з твораў XVI ст., ад якога захаваліся адзінкавыя помнікі; XVII–XVIII стагоддзі – час існавання беларускай іканапіснай школы. Твораў XIX ст. у калекцыі большая частка, таму ў альбоме адлюстраваны ўсе плыні: і творы прафесійных жывапісцаў, і майстроў, якія працягвалі папярэднюю традыцыю, і хатнія абразы (дарэчы, яны ўпершыню надрукаваны ў такога кшталту альбоме).Аўтар альбома, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Галіна Флікоп-Світа праз вывучэнне іканапіснай традыцыі адкрывае новыя аспекты гісторыі культуры беларускага народа. Яе плённая праца не засталася незаўважанай – маладая вучоная ўвайшла ў «100 талентаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

 

Марціновіч, А. А. Гісторыя праз лёсы. Т. 7 / А. А. Марціновіч. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 333 с.

Сёмы том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне прозы, шэрагу літаратурных прэмій, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» складаецца з чарговых трох кніг. У першай «Незнаёмыя знаёмцы» расказваецца пра вядомых людзей, у якіх беларускія карані. Кніга другая «Піянер – значыць першы» знаёміць з першапраходцамі, якія сваім паходжаннем таксама звязаны з беларускай зямлёй. Героі трэцяй кнігі «Прыгоды з любой нагоды» – Філон Кміта-Чарнабыльскі, Саламея Пільштынова-Русецкая, Міхаіл Чарняеў, Мікалай Судзілоўскі, Браніслаў Пілсудскі, Ота Шміт. Кнігі прывабліваюць багаццем фактычнага матэрыялу, нечаканымі, часам неверагоднымі эпізодамі. Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту. Кнігі з карысцю выкарыстаюць у сваёй рабоце настаўнікі на ўроках і ў пазашкольнай рабоце.

 

Марціновіч, А. А. Гісторыя праз лёсы. Т. 6 / А. А. Марціновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 335 с.

Шосты том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне прозы, шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» складаецца з чарговых трох кніг. У першай «Кожны лёс – адметнае штось» расказваецца пра мастакоў, якія паспяхова працавалі на сумежжы дзвюх культур – рускай і беларускай. Кніга другая «Як беларусы Маскву ўпрыгожвалі» знаёміць з беларусамі, якія аздаблялі храмы сталіцы Масковіі. Героі трэцяй кнігі «Птушаняты гнязда Пятрова» – выхадцы з ВКЛ, паплечнікі Пятра І. Кнігі прывабліваюць багаццем фактычнага матэрыялу, прысутнасцю нечаканых і неверагодных эпізодаў.

 

Гродненщина = Grodno Region : [альбом / редакционный совет: В. В. Кравцов, И. Г. Жук, И. А. Жук, В. А. Лискович (председатель) и др. ; автор текста С. В. Михайловская ; фото: Л. В. Щеглов, Е. А. Павлющик, О. Г. Манчук ; перевод на английский язык: Н. В. Ковалевская Е. В. Мехми, И. С. Кириченко]. - Минск : БЕЛТА, 2019. - 251, [2] с.

В альбоме представлена информация обо всех этапах становления и развития Гродненской области, проиллюстрированная более 500 уникальными фотографиями. Авторами снимков выступили фотокорреспонденты БЕЛТА, в том числе Леонид Щеглов, собравший внушительный фотоархив за несколько десятилетий.

 

Художественный образ Гродненщины = The Artistic Image of the Grodno Region / сост. Н. Т. Бондарчук, Ю. В. Китурко, Е. В. Климович; авт. текста: Е. Н. Русакевич [и др.] ; авт. вступ. ст.: Н. Т. Бондарчук, Е. Я. Кениксберг ; фото Л. Щеглова [и др.]. – Минск: Беларусь, 2019. – 343 с. : ил.

Книга «Художественный образ Гродненщины» приурочена к 75-летию образования Гродненской области. В издании представлено творчество семидесяти двух художников Гродненской области. Альбом хронологически разделен на четыре периода, в каждом из которых собраны биографические данные, краткий искусствоведческий анализ творчества художников и иллюстрации работ мастеров. Многообразие искусства Гродненщины, неординарность творческого мышления и уникальность созданных произведений нашли отражение в данном издании. Как отметил во вступительной статье к книге председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Гродненский край всегда был богат талантливыми людьми. Здесь жили и занимались творчеством выдающиеся писатели, музыканты, художники. Имена наших земляков Юрия Яковенко, Валентины Шоба, Владимира Пантелеева, Геннадия Лакобы, Сергея Гриневича и многих других известны далеко за пределами не только Гродненской области, но и Республики Беларусь.Художники Гродненщины успешно демонстрируют свое творчество на самых престижных европейских выставочных площадках, принимают активное участие в республиканских и международных пленэрах графиков, живописцев, скульпторов, а также в культурной жизни города и области, выставках, конкурсах и фестивалях, вносят значительный вклад в эстетическое воспитание населения средствами искусства. Награды высокого уровня, которыми они отмечены, являются убедительным доказательством высокого профессионального уровня: три члена Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников» удостоены звания «Почетный член Российской академии художеств»: Геннадий Лакоба, Владимир Мурахвер, Юрий Яковенко. В 2015 году Валентина Шоба была удостоена престижной премии «Taylor» в Париже, Николай Бондарчук был награжден медалью Франциска Скорины. Гродненские мастера изобразительного искусства не только выработали свою собственную творческую манеру, но и внесли личный вклад в создание белорусской национальной художественной школы. В их творческих поисках находят реализацию новый жизненный и эстетичный опыт, современное осмысление истории и духовных процессов эпохи. В Гродненской области в юбилейный для региона год изданы и другие альбомы. В частности, знаковой дате посвящена книга "Художественный образ Гродненщины", где представлены работы более чем 70 художников региона, творивших в разные годы. Увидел свет и красочный альбом-путеводитель "По Неману, Вилии и Щаре", который рассказывает об основных водных артериях региона и расположенных на их берегах достопримечательностях. Выпущены книги-альбомы из серии "Падарожжа ў часе", посвященные Гродно, Новогрудку и Слониму, - в них вошли старинные фотографии и почтовые открытки конца XIX - начала XX веков из коллекции Владимира Лиходедова.По словам Виктора Лисковича, до конца года будут представлены еще несколько книг, посвященных области, ее истории. Готовится к изданию книга о спортсменах, прославивших регион победами на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы. Планируется выпуск книг и в 2020 году. Одна из них, например, будет посвящена заповедным местам региона и станет своеобразным путеводителем. Ведется работа над изданиями к 100-летию Гродненского областного историко-археологического музея, к Фестивалю национальных культур.

 

Колодяжная, А. А. Память - главный свидетель: воспоминания очевидцев-лидян о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. / Анастасия Колодяжная. – Лида: Лидская типография, 2018. – 432 с.: ил., портр.

О Великой Отечественной войне написано много книг, песен, снято множество документальных и художественных фильмов. В данном издании читателю предлагаются судьбы лидян - детей войны, которые родились и живут на Лидчине, или судьба тем или иным способом распорядилась так, что их жизнь связана непосредственно с нашим краем. Эти люди выжили в тяжелейшее время, выжили, чтобы рассказать потомкам о фашизме.

 

 

Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 216 с.: іл.

Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус «народны». Гэтага ганаровага звання ўдастоены 99 музеяў, якія размешчаны ў дзіцячых садах, школах і гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных установах. Выданне мае вялікае значэнне ў справе захавання беларускай самабытнай культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і будзе карысным самай шырокай аўдыторыі — усім, хто зацікаўлены развіццём музейнай справы ў краіне, заняты зберажэннем матэрыяльных і нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, спецыялістам устаноў адукацыі, а таксама тым, хто жадае пашырыць свой кругагляд.

 

Композиторы Беларуси : Николай Аладов, Евгений Глебов, Сергей Кортес / Р. Н. Аладова, Н. Г. Ганул, С. Н. Немцова-Амбарян. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 70, [1] с.. - (Великие и знаменитые люди белорусской земли).

В книге в популярной форме представлен жизненный путь, музыкальное творчество и деятельность трёх выдающихся белорусских композиторов ХХ века — Николая Аладова, Евгения Глебова и Сергея Кортеса. В основу книги положены уникальные архивные документы, письма, рукописи, воспоминания современников. Авторы предлагают окунуться не только в музыкальную культуру минувшего столетия, но и соприкоснуться с национальной историей через выдающихся её представителей. Книга рассчитана как на профессиональных музыкантов, учащихся, студентов, преподавателей, так и тех, кто интересуется музыкально-культурным наследием белорусского народа.

 

Ермаловіч, В. І. Беларусь. Шлях да Вялікай Перамогі / В. І. Ермаловіч. - Мінск : Беларусь, 2019. - 198, [2] с.

На дакладных гістарычных фактах і матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Чытач можа прасачыць па кнізе, што адбывалася ў свеце напярэдадні вайны, як трагічныя падзеі лета 1941 г. былі пераадолены і саступілі месца рашучым дзеянням партызан, падпольшчыкаў, усяго насельніцтва Беларусі, а таксама скардынаваным з партызанамі вайсковым аперацыям Чырвонай Арміі.

Трагедыя акупацыі і баявая слава, светлая памяць аб загінуўшых са зброяй у руках і смутак аб мільёнах ахвяр фашысцкіх катаў - усё гэта жыве ў свядомасці не толкі людзей старэйшага пакалення, але і іх дзяцей, унукаў, праўнукаў, якія не ведалі вайны. Мінулае сплялося з сённяшнім днём, славай ветэранаў і болем страт...

 

 

Алексіевіч, С. А. У вайны не жаночы твар : аповесць / Святлана Алексіевіч ; [пераклад з рускай В. Акудовіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 318, [1] с.

Кнігай лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар» распачынаецца новая выдавецкая серыя «Прэмія». Перад чытачом - апошняя аўтарская рэдакцыя выдання ў новым перакладзе на беларускую мову. Пісьменніца паводле свайго творчага метаду дапрацавала твор: скасавала цэнзарскія праўкі, далучыла новыя эпізоды. «У вайны не жаночы твар» - першая кніга хронікі «Галасы Утопіі». Досвед унікальнага спазнання духоўнага свету жанчыны, якая трывае нечалавечыя пакуты вайны.

 

 

Беларусь партизанская : иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 348, [3] с.

Издательство Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки к 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Великой Победы представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную партизанскому движению — уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны. Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны.

Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.

 

Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных : мемарыяльны комплекс "Масюкоўшчына" / Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 123, [4] с.

Кніга прысвечана адной з самых трагічных старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У 1941—1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду, холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Шмат увагі нададзена пытанням увекавечання памяці абаронцаў Айчыны. Выданне ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.

 

Чаргінец, М. І. Вам — заданне. Кніга першая : раман : пераклад з рускай / Мікалай Чаргінец. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 427, [2] с.

У сваім рамане Мікалай Чаргінец распавядае пра суровы і гераічны час Вялікай Айчыннай вайны. Галоўнымі героямі з’яўляюцца супрацлўнікі міліцыі, якія самаахвярна абараняюць Радзіму, а потым вядуць барацьбу з бандытамі ў вызваленых раёнах. Аўтар паказвае ўзаемаадносіны людзей, каханне, сяброўства, вернасць, адказнасць чалавека перад сваім сумленнем і цяжкіх ваенных умовах.

 

 

 

 

 

Зарэцкі, М. Творы / Міхась Зарэцкі, Андрэй Мрый ; [укладанне, прадмова і каментары І. В. Саверчанкі] ; навуковы рэдактар Я. А. Гарадніцкі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 700, [2] с.. - (Залатая калекцыя беларускай літаратуры).

У 17-ты том серыі “Залатая калекцыя беларускай літаратуры” ўвайшлі найбольш значныя творы празаікаў Міхася Зарэцкага і ндрэя Мрыяю Пісьменнікі адлюстроўвалі першыя гады станаўлення незалежнай Беларусі, не хаваючы клопат пра лёс нацыі — і праз гэта зазналі ўсе жахі сталінскаіх рэпрэсій. Рамантычная проза Міхася Зарэцкага і сатырычная — Андрэя Мрыя раскрые перед чытачамі аўтарскае бачанне складаных і супярэчлівых падзей 1920-х гадоў.

 

 

 


Плавінскі, М. А. Як жылі продкі
: штодзённае жыццё людзей на тэрыторыі Беларусі ў X—XIII стагоддзях / М. А. Плавінскі. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2018. - 71 с.. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя).

Кніга прысвечана штодзённаму жыццю сярэдневяковага насельніцтва Беларусі. У папулярнай форме апісваецца жыццёвы шлях чалавека ад нараджэння да смерці, яго заняткі, турботы і забавы, уяўленне аб сабе і іншых людзях, навакольным свеце і прасторы.

 

 

 

 

Беларуская вясна : вершы, казкі, апавяданні / [укладанне В. Шніпа ; ілюстрацыі: Р. Цімохава, Л. Зубец]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 157, [1] с.

У зборнік «Беларуская вясна» ўвайшлі лепшыя вершы, казкі, апавяданні пра вясну і вясновыя святы беларускіх пісьменнікаў. Сярод твораў, на якіх выхавалася не адно пакаленне дзяцей, шмат і новых, напісаных нашымі сучаснікамі. Зборнік будзе добрым дапаможнікам для дарослых і дзяцей у падрыхтоўцы да ранішнікаў, прысвечаных вясновым святам.

 

 

 

 

 

Беларуская зіма : вершы, казкі, апавяданні / [укладанне В. А. Шніпа ; ілюстрацыі Л. Зубец]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 157, [1] с.

У зборнік «Беларуская зіма» ўвайшлі лепшыя вершы, казкі, апавяданні пра зіму і Новы год вядомых беларускіх пісьменнікаў. Сярод твораў, на якіх выхавалася не адно пакаленне дзяцей, шмат і новых, напісаных нашымі сучаснікамі. Зборнік будзе добрым сябрам дарослым і дзецям у падрыхтоўцы да навагодніх ранішнікаў і многіх зімовых свят.

 

 

 

 

Качан, Г. К. На счастье, на долю : традиционные народные куклы. / Г. К. Качан ; [фото Д. В. Васильевой]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2019. - 72 с.. - (Энциклопедия народного мастера).

Это вторая книга серии «Энциклопедия народного мастера», посвящённая изготовлению традиционной народной куклы. В издании представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению совершенно новых кукол народного мастера Г. Качан, не вошедших в первую книгу. Книга будет интересна как начинающим, так и опытным мастерам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.

 

Пратасеня, М. А. Гліняная казка : ілюстраваны майстар-клас / М. А. Пратасеня ; [фота аўтара]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 70, [1] с.. - (Энцыклапедыя народнага майстра)

З глыбіні вякоў даносіцца да нас гук глінянай цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола працягвае свой рух з сівой даўніны ў сённяшні час. Маленькі хлопчык, які бярэ ў рукі кавалачак гліны — падарунак маці-зямлі, — хоча зрабіць тую ж цацку, з якой гуляў яго аднагодак тысячы гадоў таму. Так дзіця спасцігае вялікую таямніцу няспыннага жыцця. М.А. Пратасеня, беларускі народны майстар мастацкай керамікі, пазнаёміць вас з мастацтвам гліны і агню, падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі. Выданне зацікавіць вопытных майстроў, аматараў, настаўнікаў і вучняў. Кніга «Гліняная казка» стане неад’емным памочнікам на занятках у гуртках, студыях, майстар-класах.

 

Быкава, С. А. Пад небам Рагнеды : вершы / Святлана Быкава. - Мінск : Беларусь, 2019. - 118, [1] с.

“Пад небам Рагнеды” – адзінаццатае па ліку паэтычнае выданне паэтэсы, перакладчыцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Святланы Быкавай.

У зборнік увайшлі вершы, напісаныя ў розныя гады творчасці. Тэматычная палітра твораў, прадстаўленых у зборніку, разнастайная – ад грамадзянскай і пейзажнай лірыкі да філасофска-псіхалагічных вершаў і гумару.