Фонды, каталогі, картатэкі

Карткавыя каталогі і картатэкі ўсебакова раскрываюць змест асноўных і дапаможных фондаў бібліятэкі.

У цэнтральная бібліятэцы існуе службовы ўліковы каталог, які адлюстроўвае фонд цэнтральнай бібліятэкі і фонды ўсіх яе бібліятэк-філіялаў. Вядзецца аддзелам камплектавання, апрацоўкі і выкарыстання адзінага кніжнага фонду.

Алфавітны каталог уключае бібліяграфічныя запісы на кнігі, брашуры і электронныя выданні. Матэрыял размешчаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў (калі ў выданні адсутнічае аўтар).

Сістэматычны каталог. Да сістэматычнага каталога трэба звяртацца ў тым выпадку, калі неабходна высветліць, па якіх галінах ведаў маюцца кнігі ў бібліятэцы; неабходна падабраць літаратуру па пэўнай тэме, прадмеце.

Матэрыял размешчаны па галінах ведаў (адпаведна “Табліцам бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі для масавых бібліятэк "):

2 Прыродазнаўчыя навукі

3 Тэхніка. Тэхнічныя навукі

4 Сельская і лясная гаспадарка

5 Ахова здароўя. Медыцынскія навукі

6/8 Грамадскія і гуманітарныя навукі:

60 Грамадскія навукі ў цэлым

63 Гісторыя. Гістарычныя навукі

65 Эканоміка. Эканамічныя навукі

66 Палітыка. Палітычныя навукі

67 Права. Юрыдычныя навукі

68 Ваенная справа. Ваенная навука

70/79 Культура. Навука, Асвета

71 Культура. Культуралогія

72 Навука. Навуказнаўства

73 Навукова-інфармацыйная дзейнасць

74 Адукацыя. Педагагічная навука

75 Фізічная культура і спорт

76 Сродкі масавай інфармацыі. Кніжнае справа

77 Сацыякультурная дзейнасць у сферы вольнага часу

78 Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства. Бібліяграфія

79 Ахова помнікаў прыроды, гісторыі і культуры. Музейная справа80/84 Філалагічныя навукі. Мастацкая літаратура:

81 Мовазнаўства

82 Фальклор

83 Літаратуразнаўства

84 Мастацкая літаратура (творы)

85 Мастацтва

86 Рэлігія. Містыка. Вальнадумства

87 Філасофія

88 Псіхалогія

9 Літаратура ўніверсальнага зместу

Цэнтральнае месца сярод картатэк займае сістэматычная картатэка артыкулаў. Уключае бібліяграфічныя апісанні артыкулаў з часопісаў, газет. Універсальная па змесце. Раскрывае фонд перыядычных выданняў бібліятэкі ў галіновым і тэматычным аспекце. Размяшчэнне матэрыялу - па «Табліцах бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі для масавых бібліятэк".

Асаблівасцямі гэтай картатэкі, якія адрозніваюць, яе ад сістэматычнага каталога, з’яўляецца аператыўнае адлюстраванне новых матэрыялаў з перыядычных выданняў, пастаяннае ўвядзенне новых актуальных рубрык.

Краязнаўчая картатэка. Універсальная па змесце. Уключае бібліяграфічныя апісанні кніг, брашур, альбомаў, картаграфічных выданняў, выяўленчых выданняў, артыкулаў з перыядычных выданняў. Размяшчэнне матэрыялу - у адпаведнасці з "Тыпавой схемай класіфікацыі дакументаў для краязнаўчых каталогаў (картатэк) бібліятэк Рэспублікі Беларусь". Краязнаўчая картатэка ўключае выданні на беларускай і рускай мовах і максімальна адлюстроўвае масіў краязнаўчых дакументаў аб Гродзенскім раёне, незалежна ад месца, часу і формы выданні.

Для службовых мэтаў у ЦБ створаны:

  • картатэка эканамічнага і культурнага профілю рэгіёну (адлюстроўвае дадзеныя пра галіны прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры раёна);
  • картатэка чытацкага профілю (адлюстроўвае звесткі аб сацыяльным і прафесійным складзе чытачоў РЦБС)
  • картатэка да камплектавання (уключае звесткі аб прабелах у камплектаванні фондаў)
  • картатэка перыядычных выданняў

Бібліятэчны фонд з'яўляецца галоўнай крыніцай задавальнення інфармацыйных патрэб карыстальнікаў. Папаўненне інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі ажыццяўляецца за кошт паступленняў розных дакументаў на традыцыйных і нетрадыцыйных носьбітах інфармацыі, а таксама за кошт уласных інфармацыйных рэсурсаў, створаных у бібліятэцы ў друкаваным і электронным выглядзе.

На працягу 2020 года ў бібліятэкі раёна паступіла звыш 5,1 тыс. экз. выданняў.

 

Электронны каталог кніг адлюстроўвае фонд (кнігі, брашуры, ноты, электронныя выданні, аўдыёвізуальныя матэрыялы). Вядзецца з 2001 года, утрымлівае амаль 77,2 тыс. запісаў.

Электронны каталог артыкулаў змяшчае аналітычную роспіс артыкулаў з газет, часопісаў і зборнікаў. Вядзецца з 2002 года. Змяшчае больш за 19,9 тыс. запісаў.